Tây Sơn (Bình Định): Nhiều mô hình hay trong phát triển kinh tế

Nhiều mô hình hay đã được lan tỏa và nhân rộng như: Mô hình sản xuất kinh doanh trong phong trào thi đua “sản xuất kinh doanh giỏi”; hoạt động “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”; mô hình “khu dân cư tự quản về an ninh trật tự”; mô hình “thắp sáng đường quê”; mô hình “nồi cháo tình thương”, “heo đất tình thương”…

"Thắp sáng đường quê", bảo đảm an toàn giao thông ở thôn Phú Mỹ, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn.

(Ảnh: Đào Minh Trung)

Cụ thể, mô hình “thắp sáng đường quê” được nhân rộng ở tất cả 15/15 xã thị trấn với hơn 40km đường giao thông được thắp sáng; mô hình tự quản về an ninh trật tự được nhân rộng tất cả 15/15 xã thị trấn với 27 khu khu dân cư. 

Ngoài ra, nhiều cá nhân tiêu biểu trong việc học và làm theo Bác được tôn vinh như Đảng bộ xã Tây Vinh, Đảng bộ xã Bình Thuận, Đảng bộ Công an huyện, Chi bộ trường tiểu học Bình Hòa… Đặc biệt là những gương dũng cảm cứu người của ông Trần Trực và Trần Văn Hiếu ở tổ 4, khối 1A; ông Nguyễn Văn Nhơn ở tổ 3 và Đỗ Ngọc Châu ở tổ 2b, khối Hòa Lạc (thị trấn Phú Phong) đã không ngại nguy hiểm cứu 4 em học sinh không may bị đuối nước; ông Bùi Đắc Vương (khối Phú Xuân, Phú Phong) có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm; 3 em học sinh khối lớp 10  năm học 2017 - 2018) trường Trung học phổ thông Quang Trung trả lại tài sản nhặt được cho người mất và nhiều hoạt động làm theo lời Bác trong các tầng lớp nhân dân huyện nhà.

Những hành động nhỏ mà không nhỏ đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện. Từ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần đi vào nề nếp, trở thành công việc thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, hành động, tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của đảng viên, cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập vàn làm theo tư, tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, Huyện ủy Tây Sơn tăng cường lãnh đạo và chỉ đạo đưa nội dung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và những năm tiếp theo, học và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo và chính quyền các cấp, tiếp tục thực hiện việc giảng dạy, học tập tấm gương đạo đức của Bác trong hệ thống giáo dục phổ thông, nhân rộng các mô hình điển hình, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập, làm theo tấm gương Bác./.

Phản hồi

Các tin khác