Kho bạc Nhà nước Quảng Nam: Tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Tháng 12/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định phân bổ vốn đầu tư, với tổng kế hoạch vốn là 5.303,538 tỷ đồng; trong đó, ngân sách trung ương 1.268,823 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 4.034,715 tỷ đồng. Theo đó, tính đến ngày 15/3/2021, tỉnh Quảng Nam đã phân bổ được gần 4.429 tỷ đồng, đạt 83,5%; trong đó, vốn ngân sách trung ương gần 1.185 tỷ đồng, đạt 93,4%, ngân sách tỉnh trên 3.244 tỷ đồng đạt 80,4% kế hoạch. 

Tuy nhiên, qua thực hiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, trong quý I/2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Nam mới chỉ giải ngân được 711 tỷ đồng, đạt trên 13% kế hoạch vốn năm 2021 được giao. Riêng đối với vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2020 được phép kéo dài (trên 1.386 tỷ đồng), KBNN Quảng Nam giải ngân được 171 tỷ đồng, đạt 9,48%. Như vậy, kết quả giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn là quá chậm so với chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Với vai trò là cơ quan kiểm soát khâu cuối của các dự án đầu tư công; bám sát chỉ đạo của các cấp ủy đảng; kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Đảng ủy, Lãnh dạo KBNN Quảng Nam đã chủ động phối hợp chỉ đạo các đơn vị liên quan quyết liệt thực hiện giải pháp, góp phần tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, KBNN Quảng Nam tiếp tục cải cách thủ tục hành chính đảm bảo đơn giản, rõ ràng, minh bạch về hồ sơ, nội dung kiểm soát. Thực hiện tốt các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực KBNN để phục vụ tốt cho các đơn vị giao dịch. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị KBNN trực thuộc thực hiện quy trình kiểm soát chi lồng ghép với quy trình giao dịch điện tử trên dịch vụ công trực tuyến. Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án.

KBNN Quảng Nam cũng yêu cầu bộ phận kiểm soát chi, KBNN các huyện, thành phố cập nhật kịp thời, đầy đủ kế hoạch vốn đầu tư giao năm 2021, kế hoạch vốn kéo dài để chủ động phối hợp với chủ đầu tư giải ngân kịp thời theo tiến độ của dự án. Đồng thời, thường xuyên bám sát các quy định của bộ, ngành và địa phương, thực hiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định. Tăng cường triển khai phương thức “thanh toán trước, kiểm soát sau” đối với hợp đồng thanh toán nhiều lần theo quy định nhằm rút ngắn thời gian thanh toán chỉ trong 1 ngày làm việc.

KBNN Quảng Nam cũng đề nghị các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện nghiêm việc quản lý, báo cáo tình hình tạm ứng vốn đầu tư theo quy định; Kịp thời báo cáo UBND các cấp để chỉ đạo, xử lý đối với các chủ đầu tư, các dự án vi phạm chế độ về tạm ứng và thu hồi tạm ứng nhằm nâng cao hiệu quả việc sử dụng vốn đâu tư đúng mục đích, hiệu quả, hạn chế thấp nhất số vốn đầu tư tạm ứng quá thời hạn vẫn chưa thanh toán thu hồi.

Định kỳ 1 tháng/lần KBNN cấp tỉnh, cấp huyện tổng hợp kết quả giải ngân, nêu những khó khăn, vướng mắc đến từng danh mục dự án của từng chủ đầu tư thực hiện tham mưu với UBND cùng cấp để có giải pháp chỉ đạo kịp thời nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành./.

Phản hồi

Các tin khác