Thành phố Hòa Bình: Sáng tạo, linh hoạt trong tuyên truyền về bầu cử
Tuyên truyền về bầu cử tại thành phố Hòa Bình được thực hiện với nhiều hình thức linh hoat, phong phú.

Tuyên truyền về bầu cử tại thành phố Hòa Bình được thực hiện với nhiều hình thức linh hoat, phong phú.

Thời gian qua, trên cơ sở bám sát các kế hoạch chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Hòa Bình, Thành ủy, UBND thành phố và UBBC thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, phòng, ban chuyên môn và các xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo từ Trung ương đến cơ sở liên quan đến công tác bầu cử, thực hiện nghiêm túc, bảo đảm về tiến độ, hiệu quả công tác tuyên truyền bầu cử. Nội dung tuyên truyền được truyền tải rộng rãi, đảm bảo tính đại chúng, thời sự và đa dạng. Các hình thức tuyên truyền được vận dụng thực hiện triệt để, linh hoạt và có nhiều sáng tạo, vừa sát với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, vừa phù hợp với đặc điểm nhận thức của các nhóm cử tri.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hòa Bình đã chủ động nghiên cứu, cập nhật, biên soạn các nội dung thông tin tuyên truyền, làm cơ sở cho công tác tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền các cấp phục vụ cho cuộc bầu cử. Bên cạnh đó, Ban còn tham mưu cho Ban Chỉ đạo 35 thành phố tăng cường công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tạo đồng thuận trong xã hội. Đặc biệt, hoạt động đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch liên quan đến cuộc bầu cử,tuyên truyền các thông tin tích cực trên không gian mạng cũng được các cơ quan, địa phương chú trọng theo tinh thần “phát huy cái tốt, nhốt chặt cái xấu”. Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hòa Bình đã chia sẻ trên 150 tin, bài liên quan đến thông tin về cuộc bầu cử; gần 80 tin, bài phản bác, đấu tranh lại những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch về cuộc bầu cử.

Tuyên truyền về cuộc bầu cử tại trung tầm thành phố Hòa Bình.

Tuyên truyền về cuộc bầu cử tại trung tâm thành phố Hòa Bình.

Phát huy vai trò nòng cốt, Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Truyền thông thành phố Hòa Bình đã có nhiều cách làm sáng tạo, chủ động trong công tác tuyên truyền về bầu cử. Ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử thành phố và trên sóng truyền thanh của thành phố, Trung tâm còn triển khai và hoàn thành đợt biểu diễn, tuyên truyền lưu động về cuộc bầu cử trên địa bàn nhiều xã, phường. Thông qua các hình thức như: Xe tuyên truyền lưu động, văn nghệ và giao lưu với khán giả tuyên truyền bộ câu hỏi bầu cử... đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân trên địa bàn. Hiện nay, Trung tâm đang phối hợp thực hiện in số lượng lớn tờ gấp tuyên truyền về cuộc bầu cử để cấp phát tới cơ sở... Hệ thống pano, băng rôn tuyên truyền bầu cử tại các trục đường chính, các vị trí trung tâm cũng đã cơ bản được hoàn thành với thiết kế bảo đảm mỹ thuật, nội dung bám sát các nhiệm vụ của công tác tuyên truyền.

Theo đồng chí Ngô Ngọc Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Hòa Bình, để bảo đảm cho thành công của cuộc bầu cử, Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, các cơ quan chuyên môn cùng cấp ủy, UBBC các cấp đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trong hội viên, đoàn viên và nhân dân về cuộc bầu cử, thông qua các hoạt động phong trào, các buổi thông tin, sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội, họp dân cư, gặp mặt các đối tượng cử tri đặc thù… Đồng thời, thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân; tích cực, kịp thời giải quyết khiếu nại, kiến nghị, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân. Nhờ vậy, đến nay đại đa số cử tri trên địa bàn thành phố đều nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hiện nhiệm vụ đã được các tầng lớp nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng nhằm lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử.

Với nhiều sáng tạo, linh hoạt trong tuyên truyền về bầu cử, hiện nay công tác tuyên truyền của thành phố Hòa Bình đang bước vào giai đoạn trọng điểm. Theo kế hoạch, các hoạt động tuyên truyền sẽ tiếp tục được các cơ quan, địa phương đẩy mạnh thực hiện cả trước, trong và sau khi cuộc bầu cử diễn ra. Thời gian tới, để công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu, thành phố Hòa Bình sẽ tập trung vào các hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan, trang trí khánh tiết trên địa bàn, trang trí bên ngoài khu vực bỏ phiếu; niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND thành phố, phường, xã và các khu vực bỏ phiếu...

Tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm gắn với những hình thức, phương pháp sáng tạo, phù hợp sẽ là cơ sở quan trọng để thành phố Hòa Bình tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; mở ra giai đoạn phát triển mới, nâng cao đời sống mọi mặt của cử tri trên địa bàn thành phố./.

Phản hồi

Các tin khác