Thành phố Ninh Bình đạt nhiều kết quả trong phong trào thi đua yêu nước

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của thành phố Ninh Bình sáng 28/4.

Theo đó, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của phong trào thi đua đều đạt và vượt so với kế hoạch, nhiều chỉ tiêu cao hơn kế hoạch.

Phong trào

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" là một trong những phong trào thi đua

yêu nước mang lại kết quả thiết thực của thành phố Ninh Bình. (Ảnh: M.Q)

Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố Ninh Bình tăng 13% so với năm 2019; hoạt động thương mại dịch vụ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng vẫn tăng 4,5% so với năm 2019; tổng thu ngân sách bằng 103% dự toán tỉnh giao, trong đó thu từ thuế, phí, lệ phí đạt 123% dự toán giao.

Phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục phát triển, mang lại nhiều kết quả thiết thực. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của thành phố tiếp tục đạt cờ đơn vị xếp thứ nhất. Thành phố cũng đứng ở vị trí thứ nhất toàn đoàn tại Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ VII năm 2020. Đến hết năm 2020, thành phố có 25/32 trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2...

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội đã góp phần giải quyết tốt nhiều vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn thành phố; đặc biệt là trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, không có điểm đen về tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông.

Trong năm 2020, công tác thi đua khen thưởng của thành phố được quan tâm, có nhiều đổi mới nâng cao chất lượng; khen thưởng đột xuất, trực tiếp được thực hiện kịp thời và thực chất hơn có tác động mạnh mẽ đến phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của thành phố; thành phố có 19 tập thể và 24 cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng.

Với những tiền đề có được trong năm 2020, phong trào thi đua năm 2021 của thành phố sẽ tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; thực hiện có hiệu quả Chủ đề công tác năm 2021; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả...

Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố Ninh Bình đã tuyên dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020 của thành phố./.

Phản hồi

Các tin khác