Tam Đảo “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
12

Các tập thể xuất sắc nhận Giấy khen của Huyện ủy (Ảnh: K.T)

Theo Báo cáo tại Hội nghị, địa phương đã cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với các quy định trách nhiệm nêu gương và các nhiệm vụ chính trị. Huyện ủy Tam Đảo thành lập 3 ban chỉ đạo về thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và phát triển Đảng trên địa bàn. Các ban chỉ đạo đã bám sát tình hình thực tiễn địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện, đem lại hiệu quả thiết thực; nhiều vướng mắc, vụ việc tồn đọng lâu năm đã được tháo gỡ, giải quyết.

Trong 5 năm, huyện thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 66 dự án, trong đó đã thực hiện xong 30 dự án với 215 ha, bố trí tái định cư 228 hộ. Đến năm 2018, toàn huyện có 100% số xã, thị trấn được công nhận xã nông thôn mới. Công tác giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm cho người lao động tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được chú trọng; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm còn 2,32%.

Bên cạnh đó, công tác đối thoại với nhân dân được đặc biệt quan tâm. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện thường xuyên đối thoại với nhân dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những thắc mắc, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy, cơ quan, đơn vị, các đoàn thể xây dựng các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đến nay, trên địa bàn huyện đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác như mô hình xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu về công tác giáo dục, quản lý chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của Đảng bộ Quân sự huyện; mô hình trồng phát triển sản phẩm trà hoa vàng xã Tam Quan; mô hình lò đốt rác của câu lạc bộ cựu chiến binh tự quản bảo vệ môi trường thôn Chùa vàng, xã Minh Quang...

Trong thời gian tới, huyện Tam Đảo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, ý thức tự giác và là nhu cầu của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là người đứng đầu.  Rà soát, hoàn thiện các chuẩn mực theo hướng ngắn gọn, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức đã xây dựng, cũng như thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các qui định của cơ quan, đơn vị, nơi cư trú.

Theo đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị; tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, thái độ ứng xử, giao tiếp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khi thực thi công vụ; nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Với thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05, 7 tập thể và 19 cá nhân được Huyện ủy Tam Đảo khen thưởng .

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất