Đại Từ đảm bảo công tác bầu cử khóa XV theo đúng chỉ đạo
12
 Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Ảnh: T.N)

Hội nghị được tổ chức để triển khai thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XV đảm bảo đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị của Đảng, Hội đồng bầu cử quốc gia và của Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên; tạo sự thống nhất về nhận thức, sự đồng thuận trong các tổ chức, cá nhân thuộc đơn vị bầu cử số 01.

Đồng thời, qua đây tăng cường tuyên truyền, vận động về mục đích, ý nghĩa của việc bầu cử để mọi người dân nêu cao ý thức và trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc quyền lợi, nghĩa vụ trong công tác bầu cử, tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu cử…

Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận công tác triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch hoạt động, kế hoạch kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó tập trung vào một số nội dung như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử trên địa bàn huyện Đại Từ, Định Hóa và Phú Lương; kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử của các tổ bầu cử; xây dựng các phương án về phòng chống thiên tai và tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trong ngày bầu cử; đảm bảo công tác thông tin liên lạc, đảm bảo trật tự an ninh, y tế và phòng chống COVID-19…

Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban bầu cử đề nghị bộ phận soạn thảo tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu tại hội nghị và sớm ban hành văn bản để các thành viên Ban bầu cử ĐBQH khóa XV, đơn vị bầu cử số 01 căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ được phân công để triển khai thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở mỗi địa phương đạt kết quả tốt nhất.

Theo đó, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 01; kế hoạch hoạt động của Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số 01 và kế hoạch kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất