Cần Thơ: Triển lãm ảnh, sách về bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

Thư viện TP Cần Thơ tổ chức lễ Khai mạc triển lãm ảnh "Ngày hội non sông" và trưng bày sách chuyên đề "Hiền tài đất Việt". Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện thành phố Cần Thơ chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn: 46 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; Ngày Quốc tế Lao động 1/5; 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hướng đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Triển lãm ảnh, sách về bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp (Ảnh: Bạch Cúc/laodong.vn)

Triển lãm ảnh, sách về bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp (Ảnh: Bạch Cúc/laodong.vn)

Triển lãm ảnh "Ngày hội non sông" giới thiệu gần 60 ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bầu cử Quốc hội; về quá trình cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đến nay và các lần bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp của Cần Thơ; những thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của TP Cần Thơ từ năm 2004 đến nay.

Trưng bày sách chuyên đề "Hiền tài đất Việt" với gần 1.000 tài liệu, nội dung được bố cục gồm 04 phần: Cuộc đời, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Các lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1930 đến nay; Anh hùng và Danh nhân trước năm 1930; Anh hùng và danh nhân từ năm 1930 cho đến nay. Đặc biệt, trong đó, có hơn 170 sách, tài liệu tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bầu cử ĐBQH khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để các tầng lớp nhân tích cực tham gia bầu cử, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân.

Thông qua các tư liệu trưng bày, thể hiện sự tôn kính, ghi nhớ công ơn của các thế hệ người Việt Nam ưu tú trong lịch sử dựng nước và giữ nước, đặc biệt trong cuộc đấu tranh cách mạng giành độc lập tự do cho dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Qua đó giáo dục cho người dân, thế hệ trẻ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiện nay; đồng thời khuyến khích người dân trong quá trình nghiên cứu và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Triển lãm ảnh “Ngày hội non sông” và Triển lãm sách “Hiền tài đất Việt” sẽ phục vụ nhân dân từ nay đến hết ngày 24/5/2021./.

Phản hồi

Các tin khác