Tam Đường: Lựa chọn những nội dung đột phá trong học tập và làm theo Bác
Nhân dân huyện Tam Đường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Chương trình xây dựng NTM (Ảnh: tamduong.laichau.gov.vn)

Nhân dân huyện Tam Đường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Chương trình xây dựng NTM (Ảnh: tamduong.laichau.gov.vn)

Chuyển biến quan trọng từ nhận thức...

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Chỉ thị số 05-CT/TW), Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đường (tỉnh Lai Châu) đã kịp thời cụ thể hóa, ban hành 21 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016-2020 trong toàn Đảng bộ huyện. Trong 5 năm, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã chỉ đạo quyết liệt các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức sinh hoạt nghiêm túc, thường xuyên đưa nội dung triển khai Chỉ thị 05-CT/TW và kiểm điểm, đánh giá việc học và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, góp phần đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Việc tổ chức học tập các chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm được triển khai nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Kết quả trong 5 năm, toàn huyện đã tổ chức 587 hội nghị, 149 cuộc họp chi bộ, đoàn thể với gần 17.500 lượt người tham gia. Hầu hết các buổi học tập tại các chi, đảng bộ đều do đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp quán triệt. Riêng trong năm 2020, để nâng cao chất lượng hiệu quả học tập chuyên đề, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức viết bài thu hoạch sau khi học tập (2.527/2.656 bài, đạt tỷ lệ 95,1%). Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nắm vững các yêu cầu và nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để tạo chuyển biến rõ nét trong học và làm theo Bác, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đường đã lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá thực hiện trong mỗi năm; trong đó, tập trung vào đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm; qua đó, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Huyện ủy Tam Đường cho biết: Trong đổi mới phong cách, tác phong công tác, huyện tập trung vào đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ, đẩy mạnh thực hiện quy chế văn hóa công sở và chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức; hạn chế những cuộc làm việc với hình thức hội nghị mà đã trực tiếp xuống cơ sở để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, đáp ứng nguyện vọng của người dân, từ đó tạo được niềm tin của Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên.

Nổi bật trong 5 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW gắn với công tác cải cách hành chính (CCHC), chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, công tác CCHC tập trung vào việc đơn giản hóa và cắt giảm thời gian thực hiện của tất cả các thủ tục hành chính (TTHC) so với quy định; thực hiện niêm yết công khai, minh bạch 100% các TTHC thuộc thẩm quyền theo quy định; 100% TTHC được cung cấp dịch vụ công mức độ 2, 13 TTHC được triển khai ở mức độ 3,4; 100% các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, xã, thị trấn đều sử dụng văn bản điện tử trong xử lý công việc, 89% sử dụng chữ ký số trong quản lý điều hành. Việc bố trí cán bộ tiếp công dân được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm thực hiện theo đúng yêu cầu của Luật Tiếp công dân. Hàng tháng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đều bố trí Lịch tiếp công dân theo quy định. Kết quả, trong 4 năm cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức tiếp dân trên 915 lượt, với 905 vụ việc. Nhìn chung, các vụ việc được Nhân dân phản ánh đều được giải quyết thỏa đáng, đảm bảo quyền lợi công dân, tuân thủ theo quy định của pháp luật.

... đến làm theo

Trên cơ sở xác định những nội dung đột phá trong học và làm theo Bác, Huyện ủy Tam Đường đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án phát triển dịch vụ du lịch như: tăng cường quảng bá, thu hút các doanh nghiệp, khuyến khích các hộ dân đầu tư vào lĩnh vực du lịch, cải tạo, khai thác các điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, từ đó từng bước chỉnh trang diện mạo du lịch trên địa bàn huyện. Các loại hình du lịch ngày càng phong phú và đa dạng, chất lượng được nâng lên, số lượt khách du lịch trên địa bàn tăng mạnh qua từng năm; thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, cụ thể hóa thành những phong trào phù hợp với thực tế cơ sở như: Phong trào "bê tông hóa" đường giao thông nông thôn, điện sáng nông thôn, vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng bản nông thôn kiểu mẫu xanh - sạch - đẹp gắn với du lịch cộng đồng.

Một trong những điểm sáng tiêu biểu của huyện Tam Đường trong học và làm theo Bác là mô hình "Xây dựng bản sáng - xanh - sạch - đẹp gắn với phát triển du lịch cộng đồng" ở xã Khun Há. Từ 2 mô hình làm điểm xây dựng nông thôn mới ban đầu thực hiện tại 2 bản: Lao Chải 1, Lao Chải 2, đến nay 14/14 bản đã thực hiện dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh (đạt tỷ lệ từ 17% năm 2016 lên 78% năm 2020). Bà con trong xã đã đóng góp 1.200 ngày công lao động, 289 triệu đồng làm 14,7 km đường dây điện, 522 cột sắt, 530 bóng điện, trồng trên 11.500 chậu địa lan, trên 12.000 giò hoa lan và nhiều loại hoa, cây cảnh khác... Kết quả, Khun Há có 01 bản (Lao Chải 1) được công nhận bản kiểu mẫu sáng - xanh - sạch -đẹp; 07 bản sáng - xanh - sạch và 14/14 bản có đường điện chiếu sáng.

Người dân bản Lao Chải 1 (xã Khun Há) trao đổi kinh nghiệm chọn giống thảo quả (Ảnh: baolaichau.vn)

Người dân bản Lao Chải 1 (xã Khun Há) trao đổi kinh nghiệm chọn giống thảo quả (Ảnh: baolaichau.vn)

Theo đồng chí Đỗ Trọng Thi, Bí thư Đảng ủy xã Khun Há, việc làm theo Bác đã dần đi vào nề nếp, từng bước nâng cao được nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã; trở thành việc làm thiết thực, thường xuyên. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, tạo được sự chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, từ đó nâng cao niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền.

Cũng từ việc làm theo Bác trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình như: ông Cứ A Lử (công an viên), Cứ A Chu (Bí thư Chi bộ bản Lao Chải 1), Cứ A Chừ (Bí thư Chi bộ bản Lao Chải 2), Hàng A Tông (Trưởng bản Nậm Pha), Vàng Văn Mến (bản Nậm Đích), Cứ A Nhà (đảng viên bản Ngài Thầu Cao)… Đây là những cá nhân tiêu biểu đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường; phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Đáng chú ý, việc học tập và làm theo lời Bác dạy gắn với các phong trào thi đua yêu nước được phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; qua các phong trào đã xuất hiện những tập thể, cá nhân tiêu biểu được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng. Tiêu biểu như trên lĩnh vực phát triển kinh tế có các phong trào: chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng NTM gắn với du lịch cộng đồng; trên lĩnh vực văn hóa - xã hội có các phong trào thi đua của ngành Giáo dục về tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó, ngành Y tế về đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh hướng tới sự hài lòng của người bệnh; các phong trào của MTTQ và đoàn thể như: Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh";...

Góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Đánh giá những kết quả đạt được sau 5 năm, đồng chí Tẩn Thị Quế, Bí thư Huyện ủy Tam Đường cho biết, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy đảng trực thuộc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tiến độ, chất lượng; cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã nắm vững các yêu cầu và nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025; phần lớn đều gắn việc thực hiện Chỉ thị với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề nổi cộm. Nhờ đó, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn huyện đạt được những kết quả tích cực, tạo chuyển biến quan trọng từ nhận thức đến làm theo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã; đã, đang góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng xã nông thôn mới, hướng tới xây dựng thành công huyện nông thôn mới.

Sau 5 năm, với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, từ kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua cũng đã góp phần quan trọng và tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Theo đồng chí Bí thư Huyện ủy Tam Đường, kinh tế tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu đề ra hàng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 30 triệu đồng/năm; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn huyện không ngừng được cải thiện. Chương trình NTM được quan tâm chỉ đạo thực hiện theo hướng hiệu quả, bền vững, đến hết năm 2020 toàn huyện có 8/12 xã đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 16 tiêu chí/xã. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua từng năm, bình quân giảm 4,5%/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 1-1,5%/năm. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng...

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Tam Đường xác định tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Chú trọng xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục lựa chọn, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, nội dung đột phá cần thực hiện trong năm 2021 và những năm tiếp theo nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học và làm theo Bác; đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;...

Phản hồi

Các tin khác