TP Hà Tĩnh: Tôn vinh 56 điển hình học tập và làm theo Bác

Trong 5 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp thành phố Hà Tĩnh đã quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Nhiều sáng tạo, cách làm hay, nhiều gương điển hình tiên tiến góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng – Anh ninh trọng tâm là xây dựng thành phố đạt chuẩn đô thị loại II.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung đổi mới và ngày càng đi vào chiều sâu, tập trung hướng về cơ sở; hiệu lực quản lý Nhà nước được tăng cường; Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đồng bộ đạt kết quả cao. Thành phố cũng là đơn vị tiên phong trong việc xây dựng và thực hiện quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm, phân loại người đứng đầu đơn vị sự nghiệp và chủ tịch UBND các phường, xã.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Quốc Tuấn trình bày báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. (Ảnh: Thái Oanh)

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Quốc Tuấn trình bày báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện
Chỉ thị 05-CT/TW. (Ảnh: Thái Oanh)

Để cụ thể hóa mục tiêu nghị quyết, cấp ủy, chính quyền thành phố đã chủ động tham mưu, đề xuất tỉnh nhiều chủ trương, biện pháp, nhất là trong việc tạo cơ chế huy động nguồn lực tổng hợp của các tầng lớp Nhân dân để phát triển KT- XH toàn diện.

Tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 10,84%; quy mô nền kinh tế đến năm 2020 đạt trên 13.600 tỷ đồng, gấp 1,68 lần so với năm 2015; 5/5 xã đạt xã nông thôn mới, 10/10 phường đạt chuẩn văn minh đô thị... Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và điển hình tiên tiến phát huy hiệu quả, thiết thực. Từ năm 2016 đến nay thành phố đã vinh danh, khen thưởng 40 tập thể, 60 cá nhân; có 6 cá nhân và 3 tập thể được BTV Tỉnh ủy vinh danh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thế Dũng ghi nhận và biểu dương thành phố Hà Tĩnh có những chương trình hành động cụ thể, thiết thực để thực hiện tốt Chỉ thị 05 - CT/TW, góp phần phát triển KT-XH địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Đồng chí Trần Thế Dũng đề nghị thành phố tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng để làm nền tảng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; tập trung thực hiện việc nêu gương người đứng đầu, tạo sức lan toả trong đội ngũ Đảng viên, các tầng lớp Nhân dân. Cấp ủy Đảng các cấp phải nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Chỉ thị 05 - CT/TW để chỉ đạo việc thực hiện sát với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của địa phương; chủ động tìm giải pháp hay và phù hợp trong quá trình tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Quốc Tuấn trình bày báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. (Ảnh: Thái Oanh)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Bí thư Thành uỷ Dương Tất Thắng trao giấy khen của
BCH Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh cho 20 tập thể tiêu biểu trong học và làm theo Bác. (Ảnh: Thái Oanh)

* Trước đó, ngày 12/5, Ban Thường vụ Huyện uỷ Can Lộc tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

5 năm qua (2016-2021), các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng; Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu; Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên...

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động, tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, đưa huyện Can Lộc đạt chuẩn huyện Nông thôn mới (NTM) trước 1 năm so với kế hoạch. Qua các phong trào, đã xuất hiện nhiều gương điển hình trong hiến đất, hiến cây xây dựng NTM, các hoạt động an sinh xã hội...

Nhân dịp này, thừa ủy quyền, lãnh đạo Sở VH-TT&DL và huyện Can Lộc trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Trần Trung Thực, thôn Sơn Thủy, xã Mỹ Lộc vì có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong 5 năm, toàn huyện đã có 132 tập thể, 442 cá nhân điển hình được vinh danh ở cơ sở; 30 tập thể và 40 cá nhân điển hình được vinh danh cấp huyện; 3 tập thể và 3 cá nhân được vinh danh và nhận bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen./.

 

Phản hồi

Các tin khác