Bình Phước công bố nghị quyết về chuyển đổi số

Ngày 18/5, tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; công bố nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số; công bố 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của tỉnh kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, đồng thời khai trương tổng đài giải đáp thông tin dịch vụ công 1022.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Nhật Phong)

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Nhật Phong)

 Nghị quyết của Tỉnh ủy Bình Phước về chuyển đổi số cho thấy, địa phương này đặt mục tiêu đến năm 2025, cơ bản hình thành chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số trên địa bàn. Trong đó các hoạt động của chính quyền cơ bản diễn ra trên không gian mạng, hoàn thiện nền tảng dữ liệu số. Các giao tiếp giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp đều diễn ra trên không gian mạng; quản lý và đảm bảo an ninh, an toàn các giao dịch trên không gian mạng. Bình Phước phấn đấu đến năm 2025, kinh tế số chiếm 20% GRDP trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết này là một bước nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi cho rằng, trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, công nghệ số thì việc chuyển đổi số, nhất là xây dựng chính quyền số, kinh tế số là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước đánh giá: Những năm qua, tỉnh đã chỉ đạo và triển khai quyết liệt việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực, nhất là trong xây dựng chính quyền điện tử, cải cách thủ tục hành chính. Đến nay, tỉnh có 1.123 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, đạt 100% theo yêu cầu của Chính phủ; vận hành hiệu quả Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, Trung tâm điều hành thông minh tỉnh và 3 Trung tâm điều hành thông minh của thành phố Đồng Xoài, thị xã Phước Long, Bình Long. Các văn bản hầu hết đều được xử lý và thực hiện trên môi trường điện tử thông qua ứng dụng chữ ký số, phần mềm họp không giấy.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi yêu cầu toàn hệ thống chính trị địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và phát triển mạnh chính quyền điện tử, thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia; đặc biệt là phải tạo được đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, thực hiện hiệu quả Tổng đài giải đáp thông tin dịch vụ công 1022 để phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Văn Lợi cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, vừa điều hành phát triển kinh tế - xã hội”. Trong đó, mục tiêu trọng tâm là thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23/5 tới. Chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua học và làm theo gương Bác; tuyên dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong đời sống kinh tế, xã hội…

UBND tỉnh Bình Phước tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh: Nhật Phong)

UBND tỉnh Bình Phước tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh: Nhật Phong)

Theo Tỉnh ủy Bình Phước, chuyển đổi số là một bước cụ thể Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, chuyển đổi số phải do cấp ủy lãnh đạo, Nhà nước thực hiện với sự quyết liệt và chung tay của toàn hệ thống chính trị nhằm chuyển đổi số thành công trên mọi lĩnh vực. Bình Phước sẽ thực hiện chuyển đổi số trên ba trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đồng thời, coi doanh nghiệp, người dân vừa là mục tiêu vừa là động lực của quá trình chuyển đổi số; lĩnh vực nào doanh nghiệp, người dân cần thì tập trung chuyển đổi trước; chọn một số ngành, địa phương, doanh nghiệp chuyển đổi toàn diện, làm điểm để rút kinh nghiệm.

Nghị quyết về chuyển đổi số của Tỉnh ủy Bình Phước cũng đặt vấn đề phải đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan trong chỉ đạo thực hiện số hóa tại cơ quan, địa phương mình; lấy tiêu chí số hóa để đánh giá cán bộ hằng năm.

Tại Hội nghị, UBND tỉnh đã thông tin kết quả việc đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử với kết quả ấn tượng của “Chiến dịch 50 ngày đêm”, đã đưa Bình Phước từ vị trí thứ 47/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vươn lên đứng đầu cả nước về kết quả rà soát, kết nối thành công 1.223 dịch vụ công (DVC) trên Cổng DVC Quốc gia. Trong đó, số DVC trực tuyến mức độ 4 đã kết nối trên Cổng DVC Quốc gia là 777, đạt 100%.

Cũng dịp này, tỉnh Bình Phước đã tuyên dương, khen thưởng 20 tập thể, 29 cá nhân là điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021 và có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm rà soát dịch vụ công kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Ngay sau buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã nhấn nút khai trương tổng đài giải đáp thông tin dịch vụ công 1022 (02711022). Tổng đài hoạt động 24/24 giờ./.

Phản hồi

Các tin khác