Huổi Luông (Lai Châu) về đích xây dựng nông thôn mới

Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Huổi Luông đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 36,37 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 3 - 4%.

xa

Lễ công bố công nhận xã Huổi Luông đạt chuẩn nông thôn mới được tổ chức vào ngày 18/5/2021.

(Ảnh: laichau.gov.vn)

10 năm qua, xã Huổi Luông đã huy động các nguồn lực được 287.208.520.000 đồng để thực hiện xây dựng Chương trình xây dựng nông thôn mới; vận động người dân hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng được trên 300.00m2 đất, đóng góp 20.614 ngày công lao động để xây dựng các tuyến đường giao thông, nhà văn hóa và nhà lớp học, hiện xã không còn nhà tạm, nhà dột nát...

Trong số 19 tiêu chí, thu nhập được xem là tiêu chí khó thực hiện nhất. Xã đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, thâm canh tăng vụ; khai thác triệt để quỹ đất có khả năng đưa vào sản xuất; tích cực đưa khoa học kỹ thuật, chuyển đổi các giống cây trồng, vật nuôi có năng xuất, chất lượng cao vào sản xuất; chủ động tìm kiếm, thu hút các nguồn vốn, lồng ghép các chương trình dự án để đầu tư hỗ trợ cho nhân dân phát triển sản xuất như: Chương trình 135, chương trình hỗ trợ sản xuất nông nghiệp... Đồng thời, vận động người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đến nay, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực của xã đạt 1.050 ha. Nhiều loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao được quan tâm phát triển như: Thảo quả, cây lạc, cây sắn, cây chuối... Bình quân lương thực đầu người của xã năm 2020 đạt 614 kg/người/năm. Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc hàng năm luôn đạt 5%. Đến nay, tổng đàn gia súc trên địa bàn 3.402 con, tổng đàn gia cầm 16.398 con. Nhờ đó, thu nhập và đời sống người dân ngày càng được nâng lên.

Các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân theo chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông - lâm nghiệp được mở rộng như hợp tác xã Hùng Mé. Từ đó, tạo thu nhập ổn định cho người dân, cải thiện đời sống, hiện xã Huổi Luông được đánh giá là xã có mức thu nhập cao của huyện Phong Thổ.

xa

Bộ đội Biên phòng Huổi Luông cùng bà con vệ sinh thôn bản, thực hiện tiêu chí môi trường.

(Ảnh: baolaichau.vn)

Từ sự nỗ lực, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân, diện mạo nông thôn mới của Huổi Luông đã có nhiều đổi thay. Hiện xã đã có 76,116 km giao thông nông thôn được cứng hóa, 21/21 bản có đường trục bản được cứng hóa bằng bê tông đi lại thuận tiện; 13 công trình thủy lợi với tổng chiều dài là 26km; 100% bản có điện lưới quốc gia đạt; tỷ lệ hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 98,36%; 100% bản đã có nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng; 100% bản đã được công nhận bản văn hóa; 100% hộ gia đình kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.

Công tác giáo dục được duy trì thường xuyên, tỷ lệ học sinh đến lớp đạt 98,78%. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng, đời sống tinh thần của người dân không ngừng nâng cao.

Đồng chí Hoàng A Dọ - Chủ tịch UBND xã Huổi Luông cho biết: Để nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, an sinh xã hội, y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa thông tin và truyền thông, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn …

Tại Lễ công bố, đồng chí Vương Thế Mẫn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ công bố quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Huổi Luông đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; tập thể xã Huổi Luông được nhận Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh; 6 tập thể, 12 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh, giấy khen của UBND huyện có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo bền vững.

Phản hồi

Các tin khác