Sơn La: Đảm bảo tốt các điều kiện để tổ chức thành công ngày toàn dân bầu cử
Cử tri tìm hiểu tiểu sử các ứng viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại Nhà văn hóa xã Yên Hưng (Sông Mã)

Cử tri tìm hiểu tiểu sử các ứng viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại Nhà văn hóa xã Yên Hưng (Sông Mã). Ảnh: Baosonla.vn

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đến nay, các cấp có thẩm quyền đã thành lập 3.295 tổ chức phụ trách bầu cử đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu, thành phần và thời gian theo quy định của pháp luật; thành lập các Tổ dự phòng (mỗi xã, phường, thị trấn 1 tổ) ở tất cả các xã, phường, thị trấn, sẵn sàng bổ sung, thay thế và có phương án xử lý khi một vài thành viên hoặc cả tổ bầu cử phải cách ly y tế.

Tính đến ngày 15/5/2021, toàn tỉnh có 796.537 cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử. Việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được hoàn thiện. Đối với đại biểu Quốc hội giới thiệu 13 người ở 3 đơn vị bầu cử để bầu 7 đại biểu; đại biểu HĐND cấp tỉnh giới thiệu 110 người ở 17 đơn vị bầu cử để bầu 65 đại biểu; đại biểu HĐND cấp huyện đã giới thiệu 682 người ở 97 đơn vị bầu cử để bầu 405 đại biểu; đại biểu HĐND cấp xã giới thiệu 7.767 người ở 1.192 đơn vị bầu cử để bầu 4.604 đại biểu. Ủy ban Bầu cử cấp tỉnh, huyện đã tổ chức 29 hội nghị tập huấn cho 7.241 đại biểu là thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử.

Công tác thông tin, tuyên truyền trong cuộc bầu cử và công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử; công tác đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh trật tự, an toàn, y tế, phòng chống dịch bệnh COVID-19…đã được triển khai đồng bộ, đầy đủ, chu đáo.

Để bầu cử thành công, trong những ngày tới, Chủ tịch HĐBC tỉnh đã yêu cầu các thành viên Ủy ban Bầu cử các cấp nêu cao tinh thần, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm toàn diện đối với công tác bầu cử ở các địa phương được phân công; hướng dẫn, lập bổ sung danh sách cử tri đối với các trường hợp cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ngành Y tế chuẩn bị kịch bản sẵn sàng cho cuộc bầu cử, cụ thể chi tiết từng phương án đối với công tác bầu cử cũng như trường hợp  dịch bệnh COVID-19 có thể xảy ra…/.

Phản hồi

Các tin khác