Bộ Giao thông Vận tải tập trung thực hiện mục tiêu ưu tiên giải ngân năm 2021

Đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

 

Kết quả đáng được ghi nhận, khích lệ
Về tổng quan, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 chỉ đáp ứng khoảng 24% nhu cầu (khoảng 952.000 tỷ đồng). Do vậy, ngoài các dự án khởi công mới chưa được bố trí, nhiều nhiệm vụ ưu tiên chưa thể cân đối, bố trí đủ (hoàn ứng trước kế hoạch, nợ đọng xây dựng cơ bản”, nợ thuộc nghĩa vụ ngân sách”, 23 dự án chuyển tiếp; kế hoạch trung hạn được giao muộn (tháng 4/2017), đặc biệt là 2 dự án quan trọng quốc gia (Cảng Hàng không quốc tế Long Thành và đường bộ cao tốc Bắc - Nam) đến nửa cuối kỳ mới hoàn thiện thủ tục để bố trí vốn; danh mục dự án chuyển tiếp nhiều nên chưa thể khắc phục được hết sự dàn trải.

Bên cạnh đó, do khả năng cân đối ngân sách hàng năm có hạn, đến nay tông số vốn thực bố trí theo kế hoạch năm hết 2020 chỉ được 161.000 tỷ đồng (69% kế hoạch trung hạn) nên một số mục tiêu đặt ra theo kế hoạch chưa thể hoàn thành.

Kết quả dự kiến trong kỳ trung hạn 2016 - 2020 hoàn thành đưa vào khai thác được 468 km đường bộ cao tốc, nâng cấp được 600 km quốc lộ, 31 cầu lớn và cầu trung; hoàn thành xây dựng 13 km đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, cải tạo một số tuyến luồng hàng hải, đường nội địa cấp bách, một số cầu yếu trên tuyến đường sắt Thống Nhất.

Riêng trong năm 2020 vừa qua, trước những khó khăn biến động bất thường của thời tiết, mưa lũ vượt mốc lịch sử, đại dịch COVID-19 đang lan rộng toàn cầu và có diễn biến phức tạp, tuy nhiên dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ và sự phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, địa phương, công tác điều hành, đôn đốc thực hiện kế hoạch và công tác giải ngân kế hoạch đã nhiều chuyển biến tích cực. Liên tục các tháng trong năm 2020, Bộ Giao thông vận tải luôn là hộ kế hoạch phải giải ngân lớn nhất nhưng đều có kết quả cao hơn trung bình cả nước kể cả vốn trong nước và vốn nước ngoài, đây là kết quả đáng được ghi nhận, khích lệ trong năm 2020 của Bộ. 

Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, trong tổng số giải ngân kế hoạch năm 2020, phần hoàn ứng trước kế hoạch và tạm ứng các hợp đồng chiếm tỷ trọng khá lớn. Bên cạnh đó, còn có một số chủ đầu tư/ban quản lý dự án triển khai dự án, giải ngân kế hoạch còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu như: Sở GTVT Kon Tum, Sở GTVT Lâm Đồng, Sở GTVT Hưng Yên, Sở GTVT Hà Nam, UBND huyện Hoài Nhơn (Bình Định)... 

Trong công tác triển khai thực hiện kế hoạch cũng còn một số tồn tại, bất cập cần được chấn chỉnh để Bộ có thể đạt được kết quả cao hơn nữa trong những năm tiếp theo. 

Nổi bật trong đó, cán bộ làm công tác kế hoạch của một số đơn vị còn chưa nắm vững trình tự, thủ tục, quy định trong việc xây dựng, điều hành kế hoạch. Việc xây dựng nhu cầu kế hoạch đối với từng dự án chưa dự báo sát với thực tế triển khai thực hiện về tiến độ, yếu tố ảnh hưởng thời tiết của các vùng miền...; Đồng thời, hiện chưa kịp thời triển khai nhập dự toán, phân bổ kế hoạch chi tiết ngay sau khi được giao kế hoạch năm. Mặt khác, còn thiếu chủ động khi xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án, phối hợp với các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng. Chưa kịp thời đề xuất điều chỉnh kế hoạch đối với từng dự án cho phù hợp với tiến độ triển khai thực tế. Cùng với đó là sự chậm trễ trong rà soát, hoàn thiện các thủ tục ghi thu/ghi chi các dự án ODA với Bộ Tài chính. Việc tổng hợp, báo cáo số liệu giải ngân nhiều thời điểm còn chưa chính xác gây khó khăn cho công tác điều hành kế hoạch chung của Bộ.

Khởi đầu giai đoạn mới, nối tiếp mục tiêu “top đầu” về giải ngân

Khởi công dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông.

 
Theo lãnh đạo Bộ GTVT, năm 2021, Bộ được phân bổ 42.995,96 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, gồm: 4.836,60 tỷ đồng vốn nước ngoài và 38.159,36 tỷ đồng vốn trong nước. Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ GTVT đã xây dựng dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư phát triển vốn ngân sách nhà nước năm 2021 để làm cơ sở giao chi tiết kế hoạch năm sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư năm 2021.

Năm 2021, Bộ GTVT tiếp tục đặt mục tiêu phấn đấu luôn ở “top đầu” các bộ thực hiện tốt kế hoạch và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Trên tinh thần đó, nổi bật trong phương hướng chỉ đạo của Bộ GTVT, các chủ đầu tư/Ban quản lý dự án và các cơ quan tham mưu tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể. Theo đó, các chủ đầu tư/ban quản lý dự án phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục để đảm bảo điều kiện giao kế hoạch chi tiết ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ chính thức giao kế hoạch năm 2021. Triển khai kế hoạch giải ngân của từng dự án, đặc biệt là công tác phân khai dự toán chi (TABMIS) ngay sau có quyết định giao kế hoạch chi tiết; lập kế hoạch giải ngân từng tháng, quý trong năm cho từng dự án để chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện giải ngân kế hoạch.

Các chủ đầu tư/Ban quản lý dự án phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đấu thầu, thủ tục điều chỉnh nhiệt độ dự toán, thủ tục quyết toán,...; tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường, đây mạnh tiến độ thi công để đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu chủ động đề xuất các giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đâu thầu, triển khai thi công, thanh, quyết toán;... Các chủ đầu tư/Ban quản lý dự án cũng phải cử cán bộ có đủ thẩm quyền có mặt tại hiện trưởng, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước ngay khi có khối lượng được nghiệm thu hoàn thành, không dồn vốn thanh toán vào thời điểm cuối năm; kịp thời thực hiện ghi thu, ghi chi vốn ODA và vay ưu đãi đã thực hiện với Kho bạc Nhà nước để ghi nhận giá trị giải ngân; ưu tiên hoàn thành các thủ tục để thu hồi vốn ứng trước, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản ngay từ những tháng đầu năm. Phân công cụ thể lãnh đạo đơn vị, cán bộ chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án; kiện toàn, nâng cao năng lực cán bộ công tác làm công tác kế hoạch; theo dõi sát, thường xuyên rà soát, cập nhật tình hình, kế hoạch thực hiện - giải ngân của từng dự án/gói thầu để kịp thời báo cáo Bộ điều chỉnh kế hoạch của các dự án phù hợp với thực tế triển khai, thực hiện công tác báo cáo giải ngân đúng thời hạn, số liệu báo cáo phải chính xác, trung thực để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành kế hoạch của Bộ.

“Các chủ đầu tư/Ban quản lý dự án cũng phải đặc biệt quan tâm đến đảm bảo chất lượng công trình, coi việc đảm bảo chất lượng là ưu tiên hàng đầu ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư, thiết kế, dự toán và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chất lượng, tiến độ dự án”, lãnh đạo Bộ GTVT cho biết./.

Phản hồi

Các tin khác