Cục Hải quan Đà Nẵng làm tốt công tác xây dựng Đảng

Việc học tập, quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng luôn được Đảng ủy Cục Hải quan Đà Nẵng tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời.  (Ảnh: P.V)

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng

Theo đồng chí Quách Đăng Hòa - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan Đà Nẵng, để thực hiện thắng lợi đồng thời công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị thì công việc đầu tiên là phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động. Đảng uỷ Cục Hải quan Đà Nẵng luôn quan tâm, chú trọng đặt công tác giáo dục tư tưởng lên nhiệm vụ hàng đầu quyết liệt triển khai thực hiện.

Theo đó, Đảng ủy Cục thường xuyên tổ chức quán triệt, học tập, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, văn kiện của Đảng, cũng như các cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước tới từng cán bộ, đảng viên; Đồng thời, chỉ đạo từng cơ sở Đảng, đơn vị xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng qua các hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn tại đơn v; Định kỳ báo cáo tình hình triển khai học tập, quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Nhờ đó, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong toàn Đảng bộ, cơ quan luôn giữ được ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy Cục sát sao chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của đảng, chú trọng nguyên tắc tập trung dân chủ nhằm tạo sự thống nhất, đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ; mở rộng, thực hành dân chủ, lắng nghe ý kiến góp ý, khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, phát huy sức mạnh tập thể. Đồng thời, thường xuyên củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên công chức; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ và văn hóa công sở.

Cùng với đó, Đảng ủy Cục đã thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, theo đúng chương trình, kế hoạch đã đặt ra. Chỉ tính riêng năm 2020, công tác phát triển đảng viên mới của Đảng bộ Cục Hải quan Đà Nẵng đã đạt 150% chỉ tiêu so với kế hoạch năm đề ra; 100% chi bộ thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, giám sát đối với đảng viên theo quy định. Đảng bộ Cục đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”.

Trong những tháng đầu năm 2021, Đảng bộ Cục Hải quan Đà Nẵng tiếp tục tập trung làm tốt công tác xây dựng đảng, xem đây là nhiệm vụ then chốt, là cơ sở nền tảng cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Theo đó, Đảng ủy Cục đã và đang chỉ đạo các cấp ủy Đảng, đơn vị đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; triển khai quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là quán triệt, học tập nghiêm túc, đầy đủ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Thực hiện tốt công tác công tác kiểm tra, giám sát; triển khai quán thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; Tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới.

Cùng với đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức theo tinh thần Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ, nhất là về nội dung “5 xây, 3 chống”; xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh tư tưởng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là những bộ phận thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp.

Phối hợp lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thời gian qua, Đảng ủy Cục đã phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo Cục chủ động bám sát chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP. Đà Nẵng, Tổng cục Hải quan triển khai đồng bộ, tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hải quan. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trên địa bàn Thành phố nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tiếp tục thu hút đầu tư.

Kết quả là năm 2020, Cục Hải quan Đà Nẵng đã thực hiện 104.673 tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; làm thủ tục hơn 2.000 chuyến tàu biển xuất nhập cảnh, hơn 8.700 chuyến tàu bay xuất nhập cảnh, hơn 1,8 triệu lượt khách đường hàng không xuất nhập cảnh. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2020 của Cục đạt 3,49 tỷ USD, tăng 2,65% so với năm 2019. Trong bối cảnh nhiều khó khăn do dịch bệnh và thiên tai, Hải quan Đà Nẵng đã hoàn thành tốt công tác thu nộp ngân sách nhà nước, với số thu đạt trên 4.226 tỷ đồng, bằng 103,1% chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Tính riêng 3 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu Cục Hải quan Đà Nẵng thực hiện đạt 847,62 triệu USD, tăng 6,86% so với cùng kỳ năm 2020. Số thu thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đạt trên 1.173 tỷ đồng, bằng 33,1% chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, tăng 39,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, trong những tháng đầu năm 2021, Cục Hải quan Đà Nẵng cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong và ngoài Ngành triển khai quyết liệt các biện pháp, chương trình, kế hoạch phòng, chống buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục rà soát, cải tiến, rút ngắn, đơn giản hoá quy trình thủ tục hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Hiện nay, Cục Hải quan Đà Nẵng tiếp tục quán triệt toàn đơn vị và nắm vững mục tiêu chủ đề năm 2021 của Thành phố “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”, để triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chương trình hành động. Từ đó, phát huy hiệu quả trong công tác phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu để triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác quản lý hải quan. Đặc biệt, cùng với việc thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Đà Nẵng tiếp tục bám sát diễn biến tình hình dịch COVID-19 cũng như xu hướng của thương mại quốc tế để có giải pháp phù hợp cho việc thực hiện nhiệm vụ thu thuế xuất nhập khẩu trên địa bàn, phấn đấu thu đạt trên 4.200 tỷ đồng trong năm 2021.

Phản hồi

Các tin khác