Bắc Kạn: Nhiều điển hình tiên tiến học và làm theo Bác

Huyện Chợ Đồn: nhiều mô hình dễ triển khai, đạt hiệu quả cao

18 tập thể và 17 cá nhân huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) được khen thưởng vì có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 – 2021.

18 tập thể và 17 cá nhân được khen thưởng trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 huyện Chợ Đồn

18 tập thể và 17 cá nhân được khen thưởng trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 huyện Chợ Đồn

Học tập và làm theo Bác được thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, 5 năm qua, trên địa bàn huyện ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống, sản xuất, trong lao động, học tập, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự… Từ năm 2019 đến năm 2020, toàn huyện đã đóng góp gần 2 tỷ đồng, hiến gần 11.000 m2 đất và gần 18.600 ngày công để xây dựng đường giao thông, kênh mương nội đồng. Nhiều địa phương đã hưởng ứng việc xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn như: Xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ, cầu dân sinh và các công trình phúc lợi khác. Các tổ chức đoàn thể cũng tích cực đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình hành động, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Một số mô hình được triển khai, nhân rộng như mô hình “Nuôi ong lấy mật”, “Sạch nhà tốt ruộng”, “Chi hội Nông dân tự quản về an ninh trật tự” của Hội Nông dân; Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo Bác”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh… được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Huyện Pắc Nặm: thi đua làm nghìn việc tốt

Trong 5 năm, đã có 15.486 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và đăng ký việc làm theo Bác. Mỗi cá nhân đều đăng ký làm theo Bác từ 3 việc làm trở lên phù hợp với vị trí công tác, nhiệm vụ được phân công phụ trách. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, các chi, đảng bộ thường xuyên kiểm điểm việc đăng ký học tập làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đến cuối năm, các chi, đảng bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề kiểm điểm, đánh giá kết quả đăng ký việc làm theo của từng cá nhân, tập thể, lấy kết quả đó làm cơ sở và là một trong các tiêu chí đánh giá xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức, tổ chức đảng trong năm.

Từ đó, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, tạo sức lan tỏa gương “Người tốt - Việc tốt”: Chi bộ Văn phòng Huyện ủy đã huy động cán bộ, đảng viên phối hợp với Nhân dân ở thôn Nà Hin tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm; vận động Nhân dân xây nhà tiêu, nhà xí, làm chuồng trại hợp vệ sinh; vận động đảng viên, đoàn viên Chi bộ đóng góp được hơn 57 triệu đồng, 103 ngày công hỗ trợ xã Giáo Hiệu làm đường giao thông nông thôn; Chi bộ Khuổi Ỏ thuộc Đảng bộ xã Nhạn Môn hằng năm chỉ đạo người dân sản xuất nông, lâm nghiệp đảm bảo đạt 100% chỉ tiêu; không có người vi phạm lâm luật; thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, được Nhân dân tích cực hưởng ứng đóng góp gần 1.000 ngày công làm đường giao thông nông thôn với chiều dài hơn 2 km. Đảng bộ Công an huyện huy động cán bộ, chiến sĩ đóng góp tổng số tiền hơn 34 triệu đồng và 35 ngày công tham gia giúp đỡ nhân dân xã Bằng Thành xây dựng nông thôn mới... Trong 5 năm qua, toàn huyện đã có gần 50 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh, huyện, trong đó có 2 cá nhân và 1 tập thể được nhận thư khen của Bí thư Tỉnh ủy.

Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh: 100% cán bộ, đảng viên đăng ký ít nhất 3 phần việc

Việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ. Việc đăng ký học tập và làm theo Bác của các tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên đã thành nền nếp với những việc làm cụ thể, thiết thực. Trong 5 năm qua, có 1.645 lượt tập thể chi, đảng bộ; 100% cán bộ, đảng viên đăng ký ít nhất 3 việc học tập và làm theo Bác, trọng tâm nội dung đăng ký nhằm khắc phục những tồn tại, yếu kém đã được chỉ ra sau kiểm điểm năm trước. Tích cực học tập và làm theo Bác, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng được nhiều mô hình, việc làm cụ thể, thiết thực như: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện mô hình “Vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới”; Sở Tư pháp với mô hình “Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng cho người được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”… Đảng bộ có 65 đơn vị được phân công hỗ trợ các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới. Các đơn vị hỗ trợ gần 7 tỷ đồng, giúp đỡ trên 3.240 ngày công lao động thực hiện các công trình như đường giao thông, khơi thông kênh mương nội đồng, nhà văn hóa thôn, sân chơi cho trẻ mầm non…, từ đó giúp đỡ các xã khó khăn từng bước đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới và duy trì các tiêu chí đã đạt chuẩn.

Phản hồi

Các tin khác