Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu phát biểu tại buổi họp mặt

Ngày 15/11, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020).

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Hoàng Thám, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh…

Tại Lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu đã ôn lại truyền thống 90 năm lịch sử vẻ vang của MTTQ Việt Nam. Tại TP Hồ Chí Minh, hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam TP trong thời gian qua đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự thống nhất, đồng lòng trong Nhân dân. MTTQ Việt Nam TP cùng các đoàn thể chính trị - xã hội đã hình thành nên những phong trào thi đua yêu nước đầy sáng tạo, trách nhiệm, nhân văn, nghĩa tình rộng khắp trong Nhân dân.

Để phát huy hiệu quả vai trò của MTTQ, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đại hội lần thứ IX MTTQ Việt Nam đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025); MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức thành viên quyết tâm thực hiện thắng lợi một số nhiệm vụ trọng tâm: tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Tô Thị Bích Châu cũng cho biết, trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam TP sẽ không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, 90 năm tuy có những hình thức và tên gọi khác nhau, nhưng Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam luôn là nơi tập hợp các giai tầng xã hội, vì mục tiêu cao cả của dân tộc; là nơi hội tụ và phát huy truyền thống đoàn kết, lòng tự hào, trí tuệ và sức mạnh không gì lay chuyển nổi của người Việt Nam yêu nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt

Kế thừa và phát huy những thành quả qua 90 năm, MTTQ Việt Nam các cấp của TP Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên đã nỗ lực phát huy truyền thống, tập trung hiện tại và xây dựng tầm nhìn về tương lai với trọng tâm hướng về cơ sở và thực chất là bắt đầu từ cơ sở. Từ các hoạt động của MTTQ, truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình của Đảng bộ và nhân dân TP được nuôi dưỡng và phát huy.
Đồng chí Bí thư Thành ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà MTTQ Việt Nam các cấp của TP cùng các tổ chức thành viên đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời khẳng định, MTTQ Việt Nam các cấp của TP có những đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của TP cũng như vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, bên cạnh những kết quả đạt được, MTTQ Việt Nam TP cần nhìn nhận những hạn chế, trong nhiều chỉ số hoạt động như hạ tầng giao thông, thoát nước đô thị, hạ tầng dịch vụ đô thị, chất lượng, dịch vụ y tế; những vấn đề còn tồn đọng qua nhiều năm chưa xử lý căn cơ như ngập nước, ô nhiễm môi trường, trật tự an toàn xã hội, chất lượng nguồn nhân lực... Điều này cũng đặt ra các thách thức to lớn và quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP trước mắt và lâu dài.

Thống nhất với những nhiệm vụ trọng tâm mà Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đề ra trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng gợi ý thêm một số nội dung, cụ thể: các hoạt động của MTTQ đều bắt đầu từ cơ sở và cộng đồng dân cư. Vì vậy cần phải gần dân, sát dân mới thấu cảm được lòng dân, khi người dân gặp khó khăn bức xúc phải hỗ trợ chia sẻ, có như vậy người dân mới an tâm tin tưởng, gắn bó và đoàn kết, khi người dân có lòng tin thì mọi việc đều thuận lợi và thành công.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh, nội dung giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh là một chức năng của MTTQ Việt Nam được Hiến pháp quy định. Việc này có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của một đảng cầm quyền. Nhận thức sâu sắc vấn đề này, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, Thành ủy TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục quy định các cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ các cấp tại TP làm đúng và làm tốt chức năng này.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho rằng, muốn người dân tin tưởng đồng lòng, trước hết cán bộ lãnh đạo các cấp phải gương mẫu; mỗi cán bộ đảng viên phải thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên hàng đầu. Để MTTQ TP thực hiện có hiệu quả việc giám sát, phản biện, xây dựng Đảng, mỗi tổ chức Đảng, chính quyền, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong toàn hệ thống chính trị phải có chương trình hành động trước khi được giao nhiệm vụ với cam kết làm đúng và làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên trao Giải thưởng Đại đoàn kết toàn dân tộc TP Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2020

Ngoài ra, MTTQ phải tiếp tục nghiên cứu và có giải pháp để huy động nguồn lực trong Nhân dân để xây dựng và phát triển TP. MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh phải làm sao để kết nối người giỏi, người tài, người có kinh nghiệm mong muốn đóng góp cho TP với tinh thần thực sự cầu thị, lắng nghe, làm cầu nối cho mỗi ý tưởng và đeo bám từng ý kiến, từng đề xuất, tất cả vì mục tiêu xây dựng TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đồng chí cũng cho biết, trong thời gian tới, Thành ủy TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục chăm lo để MTTQ các cấp và các tổ chức đoàn thể thật sự mạnh, để các cán bộ mặt trận yên tâm thực hiện công tác.

Tại lễ kỷ niệm, Ban tổ chức đã trao Giải thưởng Đại đoàn kết toàn dân tộc TP Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2020 cho 6 tập thể và 4 cá nhân đã có các công trình, giải pháp sáng tạo đóng góp vào sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc của TP Hồ Chí Minh. Cũng trong dịp này, Nhân dịp này, 194 cá nhân trên địa bàn TP được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công nhận và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại doàn kết dân tộc” năm 2020; vinh danh gia đình có 3 thế hệ, 2 thế hệ làm công tác Mặt trận, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình.


Phản hồi

Các tin khác