Ninh Thuận: Phát động phong trào thi đua giảm nghèo bền vững
Măng tây đang là một trong những cây trồng giúp nông dân Ninh Thuận thoát nghèo, vươn lên làm giàu. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Măng tây đang là một trong những cây trồng giúp nông dân Ninh Thuận thoát nghèo, vươn lên làm giàu. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Theo kế hoạch, tỉnh Ninh Thuận phấn đấu thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 đạt chỉ tiêu đề ra; phấn đấu không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thành phố của tỉnh Ninh Thuận xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua giảm nghèo bền vững tại địa phương, đơn vị.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp của tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, cộng đồng, xã hội tích cực tham gia phong trào thi đua giảm nghèo bền vững, gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Lồng ghép các chương trình mục tiêu, hoạt động của đơn vị mình nhằm tạo sức mạnh tổng hợp cho kế hoạch giảm nghèo bền vững. Tham gia giám sát, kiểm tra đánh giá việc bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo; đảm bảo nguyên tắc công bằng, dân chủ, công khai từ cơ sở, khu dân cư. Giám sát các hoạt động thực hiện các chính sách, dự án về giảm nghèo.

Thôn, khu phố, cộng đồng trên toàn tỉnh thi đua đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và từng bước làm giàu, hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và cùng nhau vươn lên thoát nghèo. Các hộ gia đình thi đua chủ động vượt khó vươn lên thoát nghèo và giúp đỡ các cá nhân, hộ gia đình khác phát triển kinh tế, cùng nhau vươn lên thoát nghèo…

Thêm vào đó, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tại huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện cho người nghèo mở rộng sản xuất, tiếp cận thị trường tiêu thụ hàng hóa. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, hạn chế tình trạng tái nghèo, nhất là trong vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số./.

Phản hồi

Các tin khác