Đẩy mạnh thực hiện phong trào học tập suốt đời
Việc xây dựng xã hội học tập cần sự đồng hành từ các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân. (Ảnh minh họa: Khánh Vy)

Việc xây dựng xã hội học tập cần sự đồng hành từ các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân. (Ảnh minh họa: Khánh Vy)

Thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 (gọi tắt là Đề án 89) theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 9/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Tiền Giang đã đầu tư trên 65,7 tỷ đồng thực hiện. Đến nay, 100% số huyện, thành, thị; 100% số xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều thành lập Ban chỉ đạo và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án 89. Hằng năm, Tiền Giang đều tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” với sự tham gia tích cực của lãnh đạo Đảng, chính quyền, các cấp ngành và mọi tầng lớp nhân dân.

Những năm qua, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp đã tham tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền có biện pháp tích cực hỗ trợ các trung tâm học tập cộng đồng phát triển bền vững làm nòng cốt xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động, mở rộng địa bàn. Nội dung hoạt động ngày càng phong phú, tăng dần số trung tâm học tập cộng đồng được kết nối và hướng dẫn sử dụng internet… Hiện 100% số xã, phường, thị trấn tại Tiền Giang được công nhận đạt chuẩn về phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Công tác xóa mù chữ có nhiều tiến bộ. Trong đó, 8,7% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1; số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 chiếm 91,3% và 100% số huyện, thành, thị xã đạt chuẩn xóa mù chữ. Việc học tập nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ đã được sự hưởng ứng rộng rãi của cán bộ, công chức, viên chức.

Việc xây dựng xã hội học tập cần sự đồng hành từ các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân. (Ảnh minh họa: Khánh Vy)

Hiện 100% số xã, phường, thị trấn tại Tiền Giang được công nhận đạt chuẩn về phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. (Ảnh minh họa: Khánh Vy)

Giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn 2026-2030, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh Đề án Xây dựng xã hội học tập cũng như thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Bên cạnh các nhóm giải pháp cụ thể, Tiền Giang xác định phải đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của các cấp, các ngành về mục đích, ý nghĩa, vai trò của việc xây dựng xã hội học tập.

Mặt khác, tỉnh tiếp tục phát triển hệ thống các cơ sở giáo dục thường xuyên; phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp trong trong quá trình xây dựng xã hội học tập tại địa phương.

Tuyên dương khen thưởng kịp thời động viên các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng xã hội học tập gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” hoặc lồng ghép vào nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất