Phú Xuyên đưa nghị quyết vào cuộc sống
Huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với chủ đề “Phát huy truyền thống huyện anh hùng, tăng cường xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đoàn kết dân chủ, kỷ cương, đổi mới; xây dựng huyện Phú Xuyên phát triển bền vững”, Đại hội Đảng bộ huyện Phú Xuyên lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã một trong những nội dung công tác trọng tâm là triển khai nghị quyết về xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM nâng cao của toàn huyện đạt trên 15%.

Tại xã Đại Thắng (Phú Xuyên), Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 ban hành nghị quyết và đề ra nhiều mục tiêu, trong đó có mục tiêu trở thành xã NTM nâng cao, giai đoạn 2020 - 2025. Tiếp tục thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Xuyên, Đảng bộ, chính quyền xã tập trung cao, dồn lực lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, quyết tâm thực hiện thành công. Theo đó, Đảng ủy xã chủ động xây dựng sớm chương trình hành động, quán triệt, triển khai tinh thần, phần việc cần thực hiện đến từng chi bộ, đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ xã họp, thống nhất nhiều chủ trương để tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng NTM nâng cao ở địa phương. Và với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân, đến nay Đại Thắng đã được đầu tư kinh phí trên 63,3 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước và nguồn vốn đối ứng của thôn, xã và nhân dân đóng góp để xây dựng hàng chục công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Qua rà soát thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, xã Đại Thắng đạt 96,3/100 điểm. Hiện nay, xã Đại Thắng đang tập trung xây dựng cảnh quan môi trường, đường làng, ngõ xóm sáng-xanh-sạch-đẹp; tập trung phát kinh tế làng nghề, cơ giới hoá, dịch vụ trong trong sản xuất nông nghiệp; các trường học nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và cơ sở vật chất, xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2...

Xây dựng NTM nâng cao, diện mạo xã Đại Thắng đang ngày một khởi sắc. (Ảnh: NV).

Xây dựng NTM nâng cao, diện mạo xã Đại Thắng đang ngày một khởi sắc. (Ảnh: NV).

Trên địa bàn toàn huyện, đến nay, Phú Xuyên đã có bước phát triển khá toàn diện, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, 100% đường trục chính, đường liên thôn được cứng hóa; 25/25 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 52 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,77%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 89,1%. Huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non đối với trẻ 5 tuổi và có 25/25 xã đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2, số lượng trường học đạt chuẩn quốc gia tăng theo từng năm. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp dần chuyển đổi sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị cao, một số địa phương bước đầu đã hình thành được vùng sản xuất nông nghiệp tập trung. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, an ninh trật tự đều đảm bảo, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn toàn huyện đang tập trung đẩy mạnh các giải pháp xây dựng NTM nâng cao trên cơ sở khai thác tốt những tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Nét nổi bật trong thực hiện nội dung nghị quyết về xây dựng NTM, NTM nâng cao ở Phú Xuyên đó là vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên đã thường xuyên được nêu cao. Các xã, thị trấn đều chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện từng tiêu chí; định kỳ ra soát những tiêu chí chưa đạt để kịp thời có biện pháp tăng cường. Cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn nỗ lực thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao, nhằm  góp phần thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Cương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Xuyên, trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cùng với các định hướng lớn, huyện xác định “ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng NTM nâng cao”. Trong 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu, Nghị quyết đã xây dựng chỉ tiêu đến năm 2025, huyện có ít nhất 15% số xã đạt NTM nâng cao. Để cụ thể hóa mục tiêu này, ngay sau Đại hội, huyện Phú Xuyên đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng NTM nâng cao để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Ban Thường vụ Huyện ủy rà soát, lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện xây dựng lộ trình cụ thể về xây dựng NTM nâng cao cho từng xã, khuyến khích các xã về đích trước so với kế hoạch đề ra. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng họp bàn về cơ chế hỗ trợ, khuyến khích khen thưởng các xã về đích đúng, vượt tiến độ. Huyện ủy, UBND huyện phân công thủ trưởng các phòng, ban, đoàn thể của huyện trực tiếp tham gia hỗ trợ, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, đôn đốc xây dựng NTM nâng cao ở các địa phương. Đặc biệt, Huyện ủy lãnh đạo, quán triệt đảng bộ các xã, thị trấn nghiêm túc tiếp thu, quyết liệt vào cuộc lãnh đạo triển khai xây dựng NTM nâng cao. Trong đó, Huyện ủy, UBND huyện lấy mục tiêu sớm đưa xã Đại Thắng về đích NTM nâng cao là mốc đánh dấu thành công đầu tiên, tạo tinh thần cổ vũ các địa phương thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với những giải pháp đồng bộ, khả thi gắn với những nội dung trọng tâm, trọng điểm cùng sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, tin tưởng cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Phú Xuyên sẽ phát huy sức mạnh tổng hợp, sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Xuyên lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất