Bồi dưỡng, tạo nguồn đảng viên mới trong đoàn viên thanh niên

Chú trọng bồi dưỡng đoàn viên ưu tú

Thời gian qua, công tác kết nạp đảng viên luôn được các cấp bộ Đoàn tỉnh Bến Tre chú trọng, từ khâu theo dõi, bồi dưỡng, tạo nguồn giới thiệu đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp. Qua đánh giá của Tỉnh đoàn, chất lượng đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp không ngừng nâng lên, đa số qua đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, là những nhân tố tiêu biểu trưởng thành qua các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao tại cơ quan, đơn vị.

Thực hiện kế hoạch liên tịch giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bến Tre và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “kết nạp đảng viên trong thanh niên giai đoạn 2016 - 2020”, 5.843 đoàn viên được kết nạp đảng, đạt 102,5% so với mục tiêu đề ra. Trong đó, đảng viên kết nạp trong thanh niên năm 2016 là 1.399/1.995; năm 2017 là 1.377/2.008; năm 2018 là 1.253/1.835; năm 2019 là 1.143/1.663; năm 2020 là 771/1.091, nâng tổng số đảng viên trong thanh niên của Đảng bộ tỉnh lên 11.957/65.540. Chất lượng kết nạp được nâng lên về trình độ học vấn và chuyên môn nghiệp vụ.

12

Chi bộ Tỉnh đoàn Bến Tre tổ chức kết nạp đảng viên mới. Ảnh minh họa. Nguồn: TĐBT

Công tác kết nạp đảng viên trong thanh niên đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định thi hành Điều lệ Đảng, có sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Đoàn với cán bộ làm công tác xây dựng Đảng. Quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng đảm bảo theo trình tự hướng dẫn của Trung ương. Các cấp bộ Đoàn luôn chú trọng bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng, từng bước nâng cao chất lượng đoàn viên và hoạt động của Đoàn cơ sở, nhất là chi đoàn.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, giới thiệu cho cấp ủy xem xét kết nạp Đảng phải là những đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đã được bình chọn, công nhận là đoàn viên ưu tú; có lịch sử chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng, có nguyện vọng và ý thức phấn đấu vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiêu chí xét công nhận đoàn viên ưu tú là chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị; có nhận thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tham gia tích cực các hoạt động của Đoàn, Hội và tích cực tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú; đạt thành tích tốt trong học tập, lao động, công tác và rèn luyện; được phân loại đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Sau khi cấp ủy đã công nhận đoàn viên ưu tú là đối tượng đảng, tổ chức cơ sở Đoàn tăng cường phối hợp với cấp ủy đảng phân công, giao nhiệm vụ để đoàn viên ưu tú được rèn luyện và thử thách về mọi mặt; phối hợp với đảng viên được phân công theo dõi, giúp đỡ đoàn viên ưu tú để giáo dục, bồi dưỡng, hỗ trợ đoàn viên ưu tú hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hàng quý, ban chấp hành chi đoàn, Đoàn cơ sở tiến hành nhận xét số đoàn viên ưu tú được công nhận là đối tượng Đảng, đồng thời chỉ rõ những nhược điểm, tồn tại để đoàn viên tiếp tục phấn đấu. Phát huy vai trò của đảng viên trẻ đang tham gia sinh hoạt tại chi đoàn trong việc giúp đỡ đoàn viên ưu tú phấn đấu, rèn luyện.

Sau khi đoàn viên ưu tú được học bồi dưỡng nhận thức về Đảng, được cấp ủy công nhận là đối tượng Đảng và được phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, đủ điều kiện để thực hiện quy trình, thủ tục kết nạp đảng thì trên cơ sở ý kiến của cấp ủy cơ sở về việc phát triển đảng viên mới, ban chấp hành Đoàn cơ sở hướng dẫn và tiến hành thực hiện thủ tục giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre Võ Tuấn Thông cho biết: Chất lượng giới thiệu nguồn cho Đảng xem xét kết nạp luôn được đặt lên hàng đầu. Muốn có đoàn viên chất lượng, đòi hỏi phải xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức, thông qua nhiều hình thức như: chuyển đổi mô hình sinh hoạt chi hội trên địa bàn dân cư, triển khai xây dựng “Chi đoàn vững mạnh”, “Chi đoàn kiểu mẫu”, “Chi hội thanh niên tiên tiến”; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên thời kỳ mới, lấy kết quả này để làm tiêu chí bình xét đoàn viên ưu tú…

Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong trường học 

Theo Ban Thanh thiếu niên - trường học (Tỉnh đoàn Thái Bình), năm 2020 công tác phát triển Đảng trong tổ chức Đoàn Thanh niên trường học có nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng kết nạp Đảng viên với 919 đoàn viên ưu tú được giới thiệu bồi dưỡng phát triển Đảng, 250 đoàn viên được kết nạp Đảng.

Tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đức Cảnh (thành phố Thái Bình), từ nhiều năm nay, công tác rèn luyện đoàn viên ưu tú, tạo nguồn cho Đảng được tập trung vào hai nhiệm vụ gồm học tập và rèn luyện đạo đức, nâng cao nhận thức chính trị. Để thực hiện tốt hai nhiệm vụ này, mỗi học sinh phải không ngừng nỗ lực; đồng thời, tổ chức Đảng, Đoàn trường cùng đồng hành định hướng giúp các em phấn đấu trong môi trường trường học.

12

Một giờ học của cô và trò Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình. Ảnh BTB.

Ngoài những tiêu chí chung xét cảm tình Đảng trong học sinh, đoàn viên ưu tú, trường còn phải có một số tiêu chí khác như: Đạt học sinh giỏi, danh hiệu "Học sinh 3 tốt", đạt giải cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh và tham gia hoạt động Đoàn hiệu quả, là Lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn, Ban Chấp hành Đoàn trường… Theo những tiêu chí đó, mỗi năm Đoàn trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đức Cảnh lựa chọn từ 50 - 90 học sinh ưu tú, có quá trình tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức tốt để tham gia lớp bồi dưỡng, nhận thức kiến thức về Đảng.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình Thiệu Minh Quỳnh cho biết, công tác phát triển Đảng trong trường học và trong đoàn viên thanh niên luôn được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh quan tâm, coi đây là nhiệm vụ then chốt nhằm bổ sung nhân lực trẻ, góp phần tăng thêm sức mạnh cho Đảng, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Từ môi trường rèn luyện trong tổ chức Đoàn Thanh niên, năm 2020 toàn tỉnh Thái Bình có trên 1.700 đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Nhiều cán bộ, đoàn viên, thanh niên sau khi được kết nạp Đảng đã phát huy tốt vai trò, vị trí trên các lĩnh vực được giao, tạo uy tín với cấp ủy đảng địa phương. Sau một thời gian công tác, nhiều cán bộ Đoàn là đảng viên đã được quy hoạch, bố trí giữ chức vụ chủ chốt trong hệ thống chính trị cơ sở.

Để tạo nguồn cho công tác phát triển đảng viên, các cấp bộ Đoàn tỉnh Thái Bình chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam", "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tổ chức hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị "Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng", "Ánh sáng soi đường"... Thông qua các cuộc vận động, đợt sinh hoạt chính trị giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức, ý thức giác ngộ về Đảng, xây dựng và hình thành thái độ, động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn.../.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất