Phú Yên: Tập trung quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII

Đó là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của ngành tuyên giáo Phú Yên được đề ra tại Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý I/2021, triển khai nhiệm vụ quý II, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức.

12

Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý I/2021, triển khai nhiệm vụ quý II, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức.

Ảnh: Báo Phú Yên.

Theo đó, trong quý II/2021, ngành Tuyên giáo của tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm và bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tiếp tục chỉ đạo thực hiện toàn diện các lĩnh vực của ngành. Trong đó, hướng dẫn, phối hợp tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh.

Tập trung chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với 7 năm thực hiện Kế hoạch 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”..

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Chỉ đạo 35 ký kết Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền, đấu tranh và xử lý các thông tin xấu, độc trên không gian mạng với Lữ Đoàn 3, Bộ Tư lệnh 86 và Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên không gian mạng…

Báo cáo tại hội nghị cho biết: Trong quý I/2021, ngành Tuyên giáo toàn tỉnh đã chủ động, kịp thời tham mưu cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác định hướng tư tưởng, góp phần ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác phòng, chống dịch Covid-19, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

Phản hồi

Các tin khác