Tăng cường xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

Kết nạp đảng viên mới trong doanh nghiệp FDI ở Đồng Nai. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trong năm 2020, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có 2.543 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giảm 40.362 lao động. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 07 Tỉnh ủy và ban thường vụ các cấp ủy trực thuộc tỉnh Đồng Nai, cùng sự phối hợp của các đơn vị liên quan, công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn đạt được nhiều kết quả khả quan.

Cụ thể, đã thành lập được 10 tổ chức Đảng, đạt 100% chỉ tiêu đề ra; đồng thời thành lập 113 công đoàn cơ sở, 16 tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 27 tổ chức Hội LHTN Việt Nam và 12 tổ chức Hội LHPN trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực nhà trọ. Các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã thể hiện được vai trò lãnh đạo đối với hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, được chủ doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đảng, đoàn thể hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua; tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho người lao động, qua đó kịp thời phát hiện quần chúng ưu tú để giới thiệu với tổ chức Đảng xem xét, kết nạp. Kết quả, trong năm qua toàn tỉnh đã kết nạp được 211 đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nâng tổng số đảng viên trong loại hình này lên 3.481 đảng viên, chiếm 4,1% tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh.

Trong năm 2021, toàn tỉnh Đồng Nai phấn đấu thành lập 7 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trong đó có 3 tổ chức Đảng có đội dân quân tự vệ. Đồng chí Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng, để công tác Đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động có hiệu quả hơn nữa, cần nghiên cứu xây dựng các quy định, thể chế phù hợp. Khi có quy định cụ thể, phải thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế. Đồng thời, nâng cao vai trò trách nhiệm cá nhân các thành viên trong Ban Chỉ đạo 07 Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc tỉnh. Phát hiện kịp thời các khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ.

 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần chủ trì, phối hợp để có hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp nhằm nâng cao kiến thức về nghiệp vụ công tác Đảng cho cán bộ làm công tác Đảng, đoàn thể, đảng viên ở doanh nghiệp. Các cấp ủy trực thuộc tỉnh, quan tâm hoạt động các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Đoàn thanh niên phải có các hình thức, mô hình hoạt động để nắm được tư tưởng, truyền bá được đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho thế hệ trẻ. Có hình thức khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân, đơn vị, địa phương làm tốt công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài./..

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất