Khẳng định vị trí tập đoàn du lịch hàng đầu Việt Nam

Đó là phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tại Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên (Tổng Công ty) được tổ chức vào ngày 27/8.

Cần có định hướng đổi mới toàn diện

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo Đại hội

 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Tổng Công ty đã đạt được trong thời gian qua.

Cơ bản đồng tình với những nội dung Dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ Tổng Công ty, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng gợi ý một số vấn đề để các đại biểu tiếp tục thảo luận tại Đại hội, trong đó làm rõ hơn nữa về chủ đề Đại hội: “Củng cố toàn diện- Đổi mới sáng tạo – Phát triển bền vững”. Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phương châm này đúng nhưng chưa đủ.

Theo phân tích của Bí thư Thành ủy, trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, việc giữ ổn định hoạt động kinh doanh du lịch là tốt. Tuy nhiên, nếu đánh giá 10 năm qua thì Tổng Công ty cần có những đánh giá cụ thể, có giải pháp hiệu quả hơn nữa để thay đổi.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân lấy dẫn chứng về chỉ tiêu lượng khách. Nếu năm 2015, lượng khách của Tổng Công ty chiếm 9% tổng lượng khách du lịch tới TP thì năm 2018 chỉ còn 7,7% và năm 2019 con số ấy tụt xuống còn 7,4%. “Thị phần càng ngày càng giảm. Nguy cơ nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ sụt giảm nữa trong thời gian tới và có thể sẽ là 6%. Bên cạnh đó, về doanh thu cũng tương tự, năm 2016 doanh thu gộp chiếm gần 20%, thì năm 2019 chỉ còn chiếm 14,9%. Nếu không thay đổi thì 5 năm nữa còn 11,12%. Điều đó sẽ ảnh hưởng tới vị trí là doanh nghiệp đầu đàn của ngành du lịch TP ”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ.

Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh đây chỉ là nguy cơ, vẫn còn thời gian để đảo ngược xu thế, vẫn có thể khắc phục được trong thời gian tới. Do đó, đồng chí gợi ý một số nội dung trọng tâm mà Tổng Công ty cần tập trung:

Thứ nhất, thế giới đang chịu tác động mạnh mẽ của dịch bệnh COVID-19 và dự báo sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng trong thời gian tới. Việt Nam được xem là 1 trong 26 quốc gia an toàn nhất thế giới, tuy nhiên cũng sẽ chịu những tác động nặng nề của tình hình dịch bệnh. Từ bối cảnh này, Tổng Công ty cần tìm ra giải pháp nào để có hướng đi phù hợp nhất, cần chuyển hoạt động thích ứng với thời kỳ COVID, trong đó, khách trong nước phải là nguồn chủ yếu.

Thứ hai, mức độ tăng trưởng 5 năm qua của Tổng Công ty thấp, vậy đâu là nguồn lực để phát triển? Cần phải có định hướng đổi mới toàn diện chứ không phải là củng cố toàn diện, nếu không sự tăng trưởng từ đồ thị nằm ngang 5 năm qua sẽ đi xuống.

Thứ ba, đơn vị cần phải lượng hóa để định vị chính xác mình đã đứng ở đâu, đang ở đâu và sẽ ở đâu trong tổng thể du lịch của TP và cả nước. Đánh giá này phải được đưa ra thường xuyên hàng tháng, hàng năm để có định hướng cụ thể trong phát triển; khẳng định vị trí của Tổng Công ty đối với du lịch của TP Hồ Chí Minh và Việt Nam, góp phần khẳng định vị trí của du lịch TP Hồ Chí Minh.

Thứ tư, đây là một trong số ít doanh nghiệp của TP được vinh dự đón nhận danh hiệu đơn vị anh hùng lao động vào năm 2013. Để phát huy truyền thống ấy, chúng ta phải có chương trình hành động cụ thể như thế nào? “Các đồng chí mang trong mình truyền thống chính trị trong đấu tranh và xây dựng, mang trong mình tự hào về TP mang tên Bác, đơn vị anh hùng của TP mang tên Bác thì phải tiêu biểu về đổi mới, sáng tạo và đi lên. Mỗi đảng viên cần phải gương mẫu ở mỗi vị trí của mình. Nâng cao vai trò của công tác giám sát. Mỗi quần chúng được bảo vệ quyền lợi, chăm lo và biểu dương, khuyến khích những sáng tạo”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Khẳng định vị trí tập đoàn du lịch hàng đầu Việt Nam

200 đại biểu đại diện cho 1.201 đảng viên toàn Đảng bộ tham dự Đại hội

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, 5 năm qua, cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ IV đề ra đã được hoàn thành. Cụ thể, đã duy trì và giữ vững tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, thu ngân sách nước luôn đạt chỉ tiêu hàng năm. Ban Chấp hành Đảng bộ luôn quán triệt sâu sắc những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu đề ra. Tổ chức thực hiện tốt mục tiêu chiến lược “Thương hiệu - Công nghệ - Phát triển bền vững" của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tổng doanh thu năm 2015 đạt 17.628 tỷ đồng. Đến cuối nhiệm kỳ, năm 2019 đạt 20.064 tỷ đồng, tăng trưởng 13,8%. Tổng lợi nhuận hàng năm đạt mức tăng trưởng 0,3%. Trong toàn nhiệm kỳ tổng nộp ngân sách đạt 18.063 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 13,160 triệu đồng/người/tháng, tăng 30,2% với đầu nhiệm kỳ.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt chi bộ. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý đảng viên; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng và đạt kết quả thiết thực. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc chấp hành Nghị quyết của Đảng, góp phần ngăn ngừa sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên, tăng cường sự đoàn kết thống nhất.

Thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, các phong trào hành động được phát động phù hợp với yêu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh tại đơn vị; phát huy được sức mạnh của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và người lao động tham gia thực hiện các chính sách, chăm lo an sinh xã hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với nhiều chỉ tiêu cụ thể khẳng định vị trí tập đoàn du lịch hàng đầu Việt Nam và khu vực trên các lĩnh vực kinh doanh doanh

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém. Đó là công tác sản xuất kinh doanh có tăng trưởng nhưng vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Việc dự báo tình hình chính trị, kinh tế thế giới và trong nước chưa kịp thời, tiến độ triển khai một số công trình trọng điểm tại trung tâm TP vẫn còn chậm. Công tác phát triển sản phẩm dịch vụ mới chưa thực sự mang tính đột phá. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin từ Tổng Công ty đến đơn vị chưa hoàn toàn liên thông...

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Mục tiêu trong 5 năm tới là khẳng định vị trí tập đoàn du lịch hàng đầu Việt Nam và khu vực trên các lĩnh vực kinh doanh doanh: lưu trú - âm thực - lữ hành - giải trí - đào tạo và các ngành phụ trợ tạo nên hệ sinh thái đáp ứng nhu câu đa dạng và cao cấp của khách hàng, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của TP Hồ Chí Minh và cả nước.

Trong 5 năm tới, Đảng bộ Tổng Công ty xác định thực hiện một số chỉ tiêu: Tổng doanh thu đến năm 2025 đạt 30.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân nhiệm kỳ là 24,7%. Tổng lãi gộp đến năm 2025 đạt 6.115 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân nhiệm kỳ là 22,1%. Thu nhập bình quân đến năm 2025 đạt 20 triệu đồng/người/tháng. Trong lĩnh vực lưu trú, Tổng Công ty phấn đầu quản lý thêm tối thiểu 1.500 phòng khách sạn tiêu chuẩn 4 sao và 5 sao. Đồng thời hướng đến xây dựng chuỗi nhà hàng nhượng quyền thương hiệu Saigontourist Group. Về lĩnh vực lữ hành, Lữ hành Saigontourist trở thành doanh nghiệp lữ hành hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Trong nhiệm kỳ, phát triển 500 đảng viên mới…/.

Đại hội cũng đã thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty khóa V gồm 21 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI gồm 4 đồng chí đại biểu chính thức và 1 đồng chí đại biểu dự khuyết. Đồng chí Phạm Huy Bình tái đắc cử Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Bình Minh tái đắc cử Phó Bí thư Đảng ủy.


Phản hồi

Các tin khác