Tạo bước đột phá trong nhiệm kỳ mới

Đó là khẳng định của đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc.

Sáng ngày 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Cùng dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 348 đại biểu chính thức đại diện hơn 70.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc.

Phát triển hài hoà giữa kinh tế - tiến bộ - công bằng xã hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trong nhiệm kỳ qua, với sự đoàn kết thống nhất cao, phát huy dân chủ, kế thừa những thành tựu, kinh nghiệm của nhiều nhiệm kỳ trước, Đảng bộ tỉnh bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tiễn của địa phương để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, với nhiều kết quả nổi bật. Vĩnh Phúc luôn nỗ lực duy trì sự tăng trưởng bền vững dựa trên 3 trụ cột: Kinh tế - xã hội - môi trường. Phát triển hài hoà mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội; giữa ưu tiên đầu tư cho các động lực với tạo cơ hội cho các vùng khó khăn; giữa phát triển kinh tế nhanh với đảm bảo quốc phòng, an ninh,…

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu khai mạc Đại hội (Ảnh: Đặng Hiếu)

Vì thế, nhiều chỉ tiêu cơ bản của Vĩnh Phúc nằm trong tốp đầu của cả nước, như: nhịp độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 7,1%; năng suất lao động rất cao 8,5%; thu ngân sách nhà nước, nhất là thu nội địa nhiều năm liền chỉ đứng sau Hà Nội; tỷ lệ điều tiết ngân sách về Trung ương rất lớn, đạt gần 50%; Chương trình xây dựng nông thôn mới có bước phát triển đột phá; chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn đạt nhiều thành tựu rất quan trọng. Đặc biệt, công nghiệp tiếp tục là động lực quan trọng không chỉ đối với tỉnh mà còn đối với cả nước. Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm; an sinh xã hội được đảm bảo. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt…

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng và thực hiện toàn diện về chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Phương thức lãnh đạo được đổi mới. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên; hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được tăng cường và củng cố; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm và giữ vững.

“Những thành tựu đạt được nhiệm kỳ qua vừa là sự nỗ lực, cố gắng liên tục của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, khẳng định vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và của cấp ủy các cấp, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định niềm tin của Trung ương Đảng với Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc” - đồng chí Hoàng Thị Thuý Lan nhấn mạnh.

Là một trong 5 tỉnh có số thu ngân sách lớn nhất cả nước

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vương Đình Huệ đã chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, toàn quân, toàn dân tỉnh Vĩnh Phúc tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí nhấn mạnh: Nhìn lại chặng đường 5 năm vừa qua, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo; bên cạnh thuận lợi và thời cơ cũng có nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhất là tác động tiêu cực nặng nề của đại dịch COVID-19 đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Nhưng, với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân Vĩnh Phúc đã vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương và của Đảng bộ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, cơ bản các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ đạt và vượt kế hoạch, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt và vượt ở mức cao.

                                                       Đồng chí Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Đặng Hiếu)

Nổi bật là, kinh tế phát triển và duy trì mức tăng trưởng khá, bình quân 7,1%/năm, cao hơn bình quân chung cả nước. Quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,56 lần so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 105 triệu đồng/người/năm, tương đương 4.500 USD. Năng suất lao động cao hơn mức bình quân chung cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỷ trọng nông nghiệp chỉ còn khoảng 7%. Công nghiệp tiếp tục đóng vai trò là nền tảng, động lực cho phát triển kinh tế; du lịch, dịch vụ tiếp tục phát triển, ngày càng có nhiều sản phẩm chất lượng cao, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Vĩnh Phúc tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khá, là một trong 5 tỉnh có số thu ngân sách lớn nhất cả nước, đặc biệt thu nội địa luôn đứng ở tốp đầu cả nước và thứ hạng cao của miền Bắc; là tỉnh có tỷ lệ điều tiết ngân sách lớn về Trung ương (47%) trong số các tỉnh miền Bắc.

Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn. Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 100% số xã, 4/9 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn xây dựng NTM. Đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi tập trung, chuyên canh ứng dụng khoa học, công nghệ tiến bộ, có hiệu quả kinh tế cao. Công tác dồn thửa đổi ruộng, tích tụ ruộng đất đã và đang được triển khai thực hiện tích cực, nhân rộng. 

Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đồng bộ, hiện đại, nhất là hệ thống hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển, từng bước thích ứng và tạo động lực cho phát triển kinh tế. Giáo dục và đào tạo luôn được được xếp trong tốp đầu cả nước, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân được đảm bảo. Các phong trào nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thực hiện tốt; an sinh xã hội được tăng cường, phúc lợi xã hội được mở rộng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao. Vĩnh Phúc là 1 trong số ít các tỉnh có Nghị quyết chuyên đề về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; quan hệ đối ngoại không ngừng được mở rộng. Trên địa bàn tỉnh không để xảy ra các vụ việc phức tạp, bất ngờ và điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng đẩy mạnh. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) đạt nhiều kết quả. Công tác phát triển Đảng được chú trọng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng công giáo; bình quân hàng năm kết nạp được 2.389 đảng viên. Hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính quyền được nâng lên. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được đổi mới, đi vào thực chất.

Tuy đạt được những thành tựu rất quan trọng, nhưng đồng chí Vương Đình Huệ cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình phát triển của Vĩnh Phúc, như: Kinh tế phát triển chưa có sự đột phá, đang có dấu hiệu chậm lại; môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách hành chính có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, sử dụng các nguồn lực và thực hiện các đột phá chiến lược còn có mặt hạn chế, bất cập. Năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn hạn chế. Một bộ phận đảng viên thiếu gương mẫu, vi phạm pháp luật phải xử lý kỷ luật. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của một số đơn vị, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu, việc thực hiện tinh giản biên chế còn chậm, hiệu quả chưa cao.

Trên cơ sở quyết tâm chính trị trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ cương; đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững; xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành đô thị hiện đại, giàu mạnh, văn minh”, đồng chí Vương Đình Huệ cho rằng đây là mục tiêu, nhiệm vụ và trách nhiệm lớn của toàn Đảng bộ Vĩnh Phúc.

Để đạt được mục tiêu này, đồng chí Vương Đình Huệ đã gợi mở một số vấn đề chủ yếu để Đại hội nghiên cứu, thảo luận, đó là: Trong nhiệm kỳ tới, Vĩnh Phúc cần phối hợp với các bộ, ngành ở Trung ương, với các địa phương trong vùng Thủ đô, nhất là Hà Nội, nhằm huy động, khai thác mọi nguồn lực để tập trung đầu tư các công trình trọng điểm mang tính liên vùng, liên tỉnh, đặc biệt là kết cấu hạ tẩng giao thông. Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, cơ cấu lại nền kinh tế, tiếp tục thực hiện đồng bộ ba đột phá chiến lược. Tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng thuận lợi, minh bạch, an toàn để thu hút các dòng vốn đầu tư mới. Cùng với phát triển, hiện đại hóa đô thị, Vĩnh Phúc cần có chương trình hành động cụ thể để phát triển kinh tế đô thị, thực sự là động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Chú trọng đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người, giải quyết các vấn đề xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ.

Tiếp tục kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Quy định nêu gương, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong việc ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và tính chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp theo hướng tinh gọn, phân cấp, phân quyền phù hợp; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tại Đại hội, đồng chí Vương Đình Huệ cũng yêu cầu với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ, trước Nhân dân, Đại hội cần tập trung trí tuệ tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Chương trình làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc sẽ bế mạc vào chiều ngày 15/10./.

Phản hồi

Các tin khác