Thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII là niềm tự hào chung của kiều bào

Cần có chính sách ưu tiên thu hút trí thức trẻ

Bạn Nguyễn Thành Ngọc hiện đang sinh sống và học tập tại Lào (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Sinh sống, học tập và tham gia giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Việt cho các học viên người Lào hoặc con em kiều bào tại Lào trong hơn 7 năm qua, bạn Nguyễn Thành Ngọc, hiện đang theo học Thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Lào chia sẻ: Mặc dù sống và học tập tại Lào nhưng tôi luôn dõi theo những tin tức, sự kiện nổi bật của Việt Nam để nắm bắt được tình hình của quê hương, đất nước. Trong thời gian qua, nhờ vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Chính phủ, Việt Nam đã đạt được những thành tự to lớn trong công cuộc củng cố và phát triển đất nước trên rất nhiều mặt từ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục… Đó là những tiền đề to lớn góp phần làm tăng sức ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế. Nhân dịp Đại hội XIII của Đảng, tôi kỳ vọng ở những chính sách ưu tiên, hỗ trợ, động viên hơn nữa đối với những trí thức trẻ đang học tập và góp phần lan truyền ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới.

Cũng như nguyện vọng của nhiều trí thức trẻ Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Lào, Nguyễn Thành Ngọc mong muốn trong thời gian tới, Đảng, Chính phủ cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam sớm có những chính sách ưu tiên cho những trí thức trẻ đã từng có thời gian học tập và sinh sống tại Lào, có trình độ và sự tâm huyết trong tuyên truyền ngôn ngữ và văn hóa Việt được ứng tuyển để có cơ hội trở thành giáo viên được Nhà nước Việt Nam cử sang giảng dạy tiếng Việt tại nước bạn Lào.

Đại hội sẽ lựa chọn được những người xứng đáng, có tâm, có tầm để phục vụ nhân dân, đất nước

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam–Hàn Quốc (Ảnh: KL)

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam–Hàn Quốc (VKBIA) cho rằng, Đại hội XIII của Đảng là một sự kiện chính trị rất quan trọng, có ý nghĩa định hướng cho sự phát triển của đất nước, cho tương lai, đồng thời cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc Đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự lãnh đạo cao nhất, nhân sự Ban chấp hành Trung ương có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội. Các văn kiện Đại hội XIII lần này không chỉ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng mà còn nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020); đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025). Mặt khác, việc xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 đều mang ý nghĩa và tầm quan trọng cho dân tộc, đất nước, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc Đổi Mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn.

Cùng với nhân dân cả nước, những người con Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài nước đều đang hướng về Đại hội lần thứ XIII của Đảng với những kỳ vọng, tin tưởng vào một kỳ Đại hội thành công và sẽ là dấu mốc mới trên chặng đường phát triển đất nước, TS. Trần Hải Linh kỳ vọng Đại hội lần này sẽ lựa chọn được những người xứng đáng, có tâm, có tầm để phục vụ nhân dân, đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức trong những năm tới.

Là người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, TS. Trần Hải Linh hy vọng, kiều bào Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới, trong đó có kiều bào Việt Nam tại Hàn Quốc, cùng đồng bào ở trong nước sẽ tiếp tục chung tay cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân xây dựng và phát triển Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII là niềm tự hào chung của kiều bào

Bà Trần Thị Chang, Hội trưởng Hội Phụ nữ Việt Nam tại Malaysia (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Tin tưởng vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII - một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, bà Trần Thị Chang, Hội trưởng Hội Phụ nữ Việt Nam tại Malaysia cho rằng, trong những năm qua, Việt Nam đạt được những thành công to lớn trong phát triển kinh tế, ổn định xã hội quốc phòng vững mạnh, hội nhập quốc tế tốt, đặc biệt là công tác phòng chống dịch COVID-19. Thành công của đất nước những năm qua cũng là niềm tự hào chung của kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.

Kỳ vọng Đại hội lần này sẽ là ngày hội của tinh thần đoàn kết đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và đề ra được những định hướng đúng đắn, khai thác mọi nguồn lực của dân tộc, tạo sự đột phá cho đất nước phát triển bền vững trong thời gian tới, Hội trưởng Hội Phụ nữ Việt Nam tại Malaysia Trần Thị Chang mong muốn Đảng, Nhà nước có những chính sách phù hợp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh phồn vinh để mọi người dân Việt Nam được tự hào với “Dòng máu Việt”.

Hội trưởng Hội Phụ nữ Việt Nam tại Malaysia Trần Thị Chang tin tưởng, Đại hội XIII của Đảng sẽ đề ra được định hướng chính sách đúng đắn cho sự phát triển của đất nước thời gian tới và lựa chọn được đội ngũ lãnh đạo có đủ đức, tài, xứng đáng với niềm tin của đất nước, của nhân dân, để lãnh đạo đất nước phát triển vững chắc, đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân như ước vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nghệ sĩ Opera Ninh Đức Hoàng Long - Nhà hát Opera Quốc gia Hungary (Ảnh nhân vật cung cấp)

Cũng như đông đảo bà con kiều bào Việt Nam hướng về Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nghệ sĩ Opera Ninh Đức Hoàng Long - Nhà hát Opera Quốc gia Hungary chia sẻ: “Trong nhiều tháng qua mặc dù công việc bận rộn nhưng tôi vẫn theo dõi sát sao công tác chuẩn bị của Đại hội XIII trên các phương tiện truyền thông. Qua những năm sinh sống và học tập ở nước ngoài, tôi luôn cảm nhận được sự quan tâm và tình cảm của Đảng dành cho những người con xa xứ. Đặc biệt với những chính sách sáng suốt và mạnh tay trong việc phòng chống tham nhũng và phát triển kinh tế chúng tôi thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng sẽ giúp đất nước ngày một phát triển. Tôi tin tưởng Đại hội XIII sẽ bầu ra một ban lãnh đạo mới tiếp tục dẫn dắt đất nước ta đi đúng hướng. Hy vọng đại dịch COVID-19 sớm kết thúc để tôi có thể trở về cảm nhận không khí đổi mới của đất nước trên chính quê hương mình"./.

Phản hồi

Các tin khác