Tỉnh ủy Hậu Giang tổng kết công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp

Ngày 30/10, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết Kế hoạch số 153 ngày 7/11/2019 của Tỉnh ủy về chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang dự và phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Lê Tiến Châu đánh giá việc chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp được triển khai chặt chẽ, khá bài bản; vai trò của các tiểu ban, tổ giúp việc của các tiểu ban, nhất là vai trò của Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phát huy tối đa.

(Ảnh: plo.vn)

 Hội nghị tổng kết Kế hoạch số 153 ngày 7/11/2019 của Tỉnh ủy Hậu Giang về chỉ đạo

đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (Ảnh: plo.vn)

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động triển khai, thực hiện Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 55 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Chỉ thị số 35 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy về chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được các cấp ủy, địa phương tiến hành kịp thời, nghiêm túc. Cấp ủy các cấp đã tuân thủ chặt chẽ các quy định trong việc chỉ đạo đại hội đảng cấp dưới và đại hội đảng cấp mình.

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra được đội ngũ cán bộ đảm bảo cả về lượng và chất cũng như đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi, đạt yêu cầu đổi mới ít nhất 1/3 cấp ủy so đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020; tỷ lệ nữ và trẻ cơ bản theo quy định của Trung ương.

Công tác bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên đảm bảo quy định, đủ số lượng và cơ bản đạt ngay lần đầu. Trình độ cấp ủy viên được nâng lên cao hơn so nhiệm kỳ trước, trong đó cấp ủy có trình độ tiến sĩ có 2 đồng chí, tăng 1 đồng chí so nhiệm kỳ trước; cấp ủy có trình độ thạc sĩ là 479 đồng chí, tăng 7,65% so nhiệm kỳ trước.

Việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị được chú trọng, chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, công phu; đồng thời, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhiều thành phần. Báo cáo đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế của địa phương; làm rõ được những ưu điểm, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để rút kinh nghiệm một cách sâu sắc. Báo cáo còn đánh giá cụ thể các chỉ tiêu đạt được so với Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra cũng như quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện cấp trên và điều kiện thực tế của địa phương; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang đã tặng bằng khen cho 23 tập thể và 164 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu phục vụ và tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Phản hồi

Các tin khác