Tỉnh Đoàn Ninh Thuận tập trung cho công tác tạo nguồn phát triển Đảng từ đoàn viên ưu tú

Các tập thể, cá nhân của các tổ chức cơ sở Đảng ở Ninh Thuận được biểu dương, khen thưởng.
(Ảnh: Báo Ninh Thuận)

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Thuận cho biết: Xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của Đoàn trong việc xây dựng, bồi dưỡng và tạo nguồn đoàn viên ưu tú để phát triển Đảng, trong nhiều năm qua, các tổ chức cơ sở đoàn trên địa tỉnh đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chủ động tham mưu về công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, phát triển đảng viên trẻ; đồng thời đề ra chỉ tiêu hằng năm là toàn Đoàn giới thiệu từ 1.000-1.200 ĐV ưu tú cho Đảng, trong đó phấn đấu ít nhất tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng chiếm 70% so với đảng viên được kết nạp mới trong toàn Đảng bộ tỉnh. Ngoài ra, việc giới thiệu ĐV ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng cũng được tổ chức Đoàn tiến hành chặt chẽ, đảm bảo quy trình theo quy định trên cơ sở đánh giá, phân loại đoàn viên. Nhờ đó, chất lượng đoàn viên ưu tú và tỷ lệ ĐV ưu tú được xem xét kết nạp Đảng nhiều năm qua trên địa bàn tỉnh luôn đảm bảo và duy trì ổn định.

Để tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ các hoạt động trên nhiều mặt công tác như tăng cường và đổi mới các hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐV-TN thông qua việc tổ chức quán triệt các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp và hành trình đến với các địa chỉ đỏ… Tập trung đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cũa Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó lấy việc “làm theo lời Bác” làm trọng tâm, chú trọng xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hay trong bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, đáng kể là mô hình Câu lạc bộ “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” phát triển rộng khắp các cơ sở Đoàn nhằm giúp ĐV-TN có nhận thức sâu sắc về Đảng, có ý chí phấn đấu vươn lên trong lao động, công tác và học tập; từ đó giúp phát hiện và bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

 Song song với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các cấp bộ Đoàn đã và đang triển khai sâu rộng nhiều phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập trung đảm nhận các công trình phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vệ sinh môi trường, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ, thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách, các hoạt động phòng, chống ma túy, tội phạm, thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự... Kết quả trong năm 2020, toàn Đoàn đã giới thiệu 763 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và có 478 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, chiếm 76,1% so với số đảng viên mới được kết nạp trong toàn Đảng bộ tỉnh. Ba tháng đầu năm 2021, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cũng giới thiệu 40 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và có 14 đoàn viên ưu tú vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng; qua đó thể hiện rõ tinh thần, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương, đơn vị.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, tuy đạt được kết quả nhất định, song ở một số địa phương, đơn vị, công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú còn nhiều gặp nhiều khó khăn, thách thức; số lượng đoàn viên ưu tú ngày càng giảm dần qua các năm; đặc biệt khó khăn trong hoạt động của chi đoàn thôn, khu phố cũng làm ảnh hưởng lớn đến công tác phát triển đảng trong lực lượng thanh niên nông thôn. Thực trạng đó đòi hỏi tổ chức Đoàn cần phải tạo ra nhiều cơ hội hơn nữa để thanh niên được đứng vào hàng ngũ của Đảng, tạo cho họ có được môi trường tốt nhất để rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Ttrong thời gian tới, tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho ĐV-TN, tập trung các nội dung về Đảng. Củng cố hoạt động của chi đoàn thôn, khu phố; quan tâm phát triển tổ chức Đoàn-Hội trong doanh nghiệp gắn với vận động ĐV-TN, công nhân tích cực tham gia các hoạt động để đa dạng nguồn phát triển đoàn viên ưu tú. Bên cạnh đó, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn, đa dạng các phong trào thi đua yêu nước để phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn đoàn viên ưu tú, để tổ chức Đoàn lựa chọn, giới thiệu nguồn đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp./..

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất