Đồng chí Đặng Vũ Minh

Họ và tên: Đặng Vũ Minh

Ngày sinh: 11/9/1946

Quê quán: Xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X.

Phản hồi

Các tin khác