Đồng chí Nguyễn Văn Tự

Họ và tên: Nguyễn Văn Tự

Ngày sinh: 17-3-1949

Quê quán: Phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X.

Phản hồi

Các tin khác