Đồng chí Nguyễn Khánh Toàn

Họ và tên: Nguyễn Khánh Toàn

Ngày sinh: 15/7/1945

Quê quán: Xã Hải Tân, huyện Hải Long, tỉnh Quảng Trị

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X.

Phản hồi

Các tin khác