Đồng chí Phạm Minh Tuyên

Họ và tên: Phạm Minh Tuyên

Ngày sinh: 26/12/1949

Quê quán: xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X.

Phản hồi

Các tin khác