Đồng chí Trần Văn Tuấn

Họ và tên: Trần Văn Tuấn

Ngày sinh: 10-02-1950

Quê quán: Xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X.

Phản hồi

Các tin khác