Đồng chí Nguyễn Văn Tình

Họ và tên: Nguyễn Văn Tình

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX.

Phản hồi

Các tin khác