Đồng chí Vũ Văn Hiến

Họ và tên: Vũ Văn Hiến

Ngày sinh: 20/8/1947

Quê quán: xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX, X.

Phản hồi

Các tin khác