Đồng chí Nguyễn Hồng Quân

Họ và tên: Nguyễn Hồng Quân

Ngày sinh: 13/ 8/1949

Quê quán: xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X.

Phản hồi

Các tin khác