Đồng chí Nguyễn Văn Rinh


Họ và tên: Nguyễn Văn Rinh

Ngày sinh: 29-7-1942

Quê quán: Xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX.

Phản hồi

Các tin khác