Đồng chí Huỳnh Minh Đoàn

Họ và tên: Huỳnh Minh Đoàn

Ngày sinh: 13-8-1953

Quê quán: Xã Tân Thành, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Phản hồi

Các tin khác