Đồng chí Bùi Quang Bền

Họ và tên: Bùi Quang Bền

Ngày sinh: 15-3-1955

Quê quán: xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI

Phản hồi

Các tin khác