Bạc Liêu: Triển khai việc kiểm tra, giám sát về bầu cử
Hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Ảnh: T.T

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai. (Ảnh: T.T)

Ngày 23/3, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Bạc Liêu cho biết, để công tác bầu cử được chuẩn bị chu đáo và kịp thời, Ủy ban đã hướng dẫn quy trình tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 .

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn quy trình tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cụ thể, việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và cử tri nơi công tác đối với người tự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 21/3 - 13/4 (sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2). Bên cạnh đó, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã hướng dẫn quy trình tổ chức hội nghị cử tri cho những người ứng cử gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để thực hiện quyền vận động, thời gian từ ngày 29/4 - 21/5/2021.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát từ nay đến ngày bầu cử gồm nhiều nội dung như: giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử; kiểm tra, giám sát tuyên truyền, vận động; kiểm tra việc vận động bầu cử; giám sát trình tự bỏ phiếu, việc kiểm phiếu…

Đến thời điểm này, Bạc Liêu đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nhìn chung, qua kiểm tra, giám sát cho thấy, các bước giới thiệu người ra ứng cử được tiến hành công khai, dân chủ, đúng nội dung, thủ tục, trình tự, thời gian quy định. Danh sách các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh lần này phần lớn đều là những người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ khá cao. Cụ thể, ứng cử viên đại biểu HĐND có trình độ đại học và trên đại học là 97,8%; còn ứng cử viên ĐBQH đều có trình độ đại học trở lên, trong đó trình độ trên đại học là 33%. Đặc biệt, hầu hết các ứng cử viên đều đạt được mức độ tín nhiệm cao của cử tri nơi cư trú hoặc nơi công tác.

Đến nay từ cấp xã đến cấp tỉnh Bạc Liêu đều đã ấn định và công bố số lượng, địa điểm các đơn vị bầu cử. Cụ thể, tỉnh Bạc Liêu có 2 đơn vị bầu cử ĐBQH, 17 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND; cấp huyện có 67 đơn vị bầu cử để bầu 229 đại biểu; cấp xã có 521 đơn vị bầu cử để bầu đủ 1.722 đại biểu.

Dự kiến tổng số cử tri toàn tỉnh hơn 678.450 người. Các xã, phường, thị trấn đang tiến hành rà soát, thống kê và đối chiếu danh sách cử tri ở các khu vực bỏ phiếu để đảm bảo chính xác việc lập danh sách cử tri./..

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất