Bến Tre: Triển khai thực hiện đồng bộ chỉ đạo, hướng dẫn về bầu cử
d

Cử tri thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch khi tham gia hội nghị ứng cử viên tiếp xúc cử tri.

(Ảnh: Thu Huyền)

Nhằm tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các công việc trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhất là trong bối cảnh tập trung cao cho công tác phòng chống dịch COVID-19, qua theo dõi, nắm tình hình thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Bến Tre yêu cầu các tổ chức phục vụ bầu cử và UBBC cấp huyện, cấp xã tập trung thực hiện tốt một số công việc chủ yếu sau:

Tập trung nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn về bầu cử. Trong đó, đặc biệt quan tâm rà soát, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng công việc theo kế hoạch công tác bầu cử và phân công của cấp có thẩm quyền, đảm bảo các công việc chuẩn bị phục vụ bầu cử được thực hiện đúng quy định và đạt yêu cầu đề ra, sẵn sàng cho công tác tổ chức bầu cử vào ngày 23-5-2021.

Chú trọng tổ chức thực hiện tốt công tác rà soát, cập nhật danh sách cử tri, đảm bảo phản ánh chính xác thông tin về nghề nghiệp, năm sinh của cử tri. Riêng cử tri sinh vào năm 2003 phải ghi đầy đủ thông tin về ngày tháng năm sinh để đảm bảo đủ điều kiện thực hiện quyền công dân trong bầu cử. Đồng thời, quan tâm thực hiện phát thẻ cử tri theo đúng quy định, đảm bảo kịp thời, chính xác, không bỏ sót đối tượng, nhất là những trường hợp cử tri ở địa phương đi làm ăn xa và đi học ở nơi khác.

Quan tâm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để tổ chức cho ứng cử viên tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đúng pháp luật. Trong đó, cần theo dõi chặt chẽ và sát diễn biến tình hình để kịp thời điều chỉnh kế hoạch tiếp xúc khi cần thiết và quan tâm thực hiện tốt công tác truyền thông với các hình thức phù hợp, thu hút cử tri trên địa bàn tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri. Đồng thời, cần đặc biệt quan tâm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phù hợp theo từng thời điểm của cuộc bầu cử, nhất là tăng cường tuyên truyền trực quan và tổ chức truyền thanh lưu động đến tận địa bàn xóm, ấp, nhằm đảm bảo chiều sâu và độ bao phủ thông tin, tạo không khí phấn khởi cho ngày bầu cử, cũng như thể hiện được tinh thần, ý nghĩa của đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng, ngày hội của toàn dân, để người dân tích cực tham gia bầu cử.

Chỉ đạo các tổ bầu cử có trách nhiệm quán triệt, phân công các thành viên trong tổ thực hiện nghiêm túc các công việc trước, trong và sau ngày bầu cử. Chuẩn bị thật tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu để chủ động trong phương án bảo quản, sử dụng, phát huy tối đa hiệu quả phục vụ cho công tác bầu cử. Trong đó, cần quan tâm xây dựng phương án dự phòng để kịp thời thay thế khi có thành viên trực tiếp phục vụ bầu cử không thể thực hiện nhiệm vụ. Lưu ý bố trí sơ đồ phòng bỏ phiếu theo một chiều ra - vào, phân công nhân sự thực hiện công tác hướng dẫn cử tri về những nội dung liên quan đến bỏ phiếu để cử tri thực hiện đúng, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn và hiệu quả trong bầu cử tại khu vực bỏ phiếu.

Quan tâm, theo dõi chặt chẽ tình hình và chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên phạm vi địa bàn quản lý, đặc biệt tại các khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu. Trong đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực trong nhân dân, để cùng tham gia thực hiện tốt yêu cầu “5K” của Bộ Y tế và các quy định, hướng dẫn về phòng chống dịch của các cơ quan có thẩm quyền trong thực hiện bầu cử. Khẩn trương hoàn thành công tác bố trí các tổ y tế, nhân viên y tế phục vụ bầu cử tại các điểm bỏ phiếu. Riêng các khu vực cách ly tập trung và các cơ sở chữa bệnh đối với bệnh nhân COVID, giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan để xây dựng kế hoạch phối hợp, phương án thực hiện bầu cử và xử lý các vấn đề phát sinh theo hướng phân công nhiệm vụ cụ thể để tránh bị động trong quá trình thực hiện.

Tổ chức tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử, nhất là theo dõi, phối hợp, phân bố lực lượng hợp lý để nắm thông tin, bám sát địa bàn và thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ công tác về an ninh trật tự để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng quy định và đạt kết quả cao. Đồng thời, quan tâm thực hiện tốt việc phân công, bố trí nhân sự trực tại UBBC các cấp để kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin.

UBBC cấp huyện chỉ đạo UBBC cấp xã phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo tổ chức họp tổ nhân dân tự quản trong khoảng thời gian từ ngày 15-5-2021 đến trước ngày bầu cử 23-5-2021, để triển khai, quán triệt sâu các nội dung trọng tâm về bầu cử. Trong đó, đặc biệt lưu ý về thời gian diễn ra bầu cử, cơ cấu, số lượng, danh sách, tiểu sử ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, nội quy, thể lệ bầu cử, địa điểm bỏ phiếu để cử tri biết, sắp xếp tham gia bầu cử đúng quy định.

Công bố kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thuộc thẩm quyền của UBBC cùng cấp và đảm bảo thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 86 của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND./.

Phản hồi

Các tin khác