Hải Dương diễn tập xử lý tình huống có cử tri F1 tham gia bỏ phiếu bầu cử

Các đồng chí: Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; Lê Đình Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP.Hải Dương tới dự.

Theo tình huống giả định, trong quá trình bầu cử, tại điểm bầu cử xuất hiện trường hợp F1. Ngay khi tình huống xảy ra, các lực lượng tham gia diễn tập đã nhanh chóng triển khai thực hiện các bước theo đúng qui trình: cách ly tạm thời trường hợp F1, tạm dừng các hoạt động bầu cử, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban bầu cử thành phố, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố, tiến hành nhanh việc khoanh vùng, cách ly, khử khuẩn, truy vết, liên hệ với cơ sở y tế để đưa F1 đi cách ly tập trung, rà soát hướng dẫn các trường hợp F2 về cách ly tại nhà, triển khai việc thành lập  tổ bầu cử thay thế để tiếp tục hoạt động bầu cử, tổ chức nghiêm ngặt các qui trình bỏ phiếu cho người phải cách ly y tế...

Tổ bầu cử di chuyển hòm phiếu phụ đến nhà các trường hợp F2 đang tự cách ly tại nhà. Ảnh: TL.

Tổ bầu cử di chuyển hòm phiếu phụ đến nhà các trường hợp F2 đang tự cách ly tại nhà.

Ảnh: TL.

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng và Bí thư Thành ủy Lê Đình Long đánh giá cuộc diễn tập được thực hiện bài bản, theo đúng kế hoạch đã xây dựng. Các đơn vị làm tương đối tốt nhiệm vụ để bảo đảm vừa phòng chống dịch vừa tổ chức bầu cử hiệu quả, an toàn.

Tuy nhiên lưu ý, Ủy ban Bầu cử các cấp và tổ bầu cử bên cạnh việc thông báo rộng rãi thông tin về trường hợp F1 thì phải có biện pháp để các cử tri không hoang mang, lo lắng. Đối với các cử tri là F2 phải bỏ phiếu tại nhà, thành viên tổ bầu cử có trách nhiệm tuyên truyền để cử tri nắm bắt thông tin về người ứng cử. Rác thải phát sinh trong quá trình bỏ phiếu đối với các cử tri liên quan tới ca bệnh Covid-19 phải xử lý theo đúng quy định…/.

Phản hồi

Các tin khác