Thành phố Bắc Kạn sẵn sàng cho ngày bầu cử
Thành phố Bắc Kạn sẵn sàng cho ngày bầu cử

Thành phố Bắc Kạn sẵn sàng cho ngày bầu cử. (Ảnh: Tùng Vân)

Thành phố Bắc Kạn đã thành lập 52 khu vực bỏ phiếu. Các xã, phường đã lập xong danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu và niêm yết danh sách cử tri theo đúng quy định. Tổng số cử tri tính đến ngày 10/5 của thành phố Bắc Kạn là 31.633 người.

Đồng chí Nguyễn Thị Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và vận động bầu cử thành phố Bắc Kạn, cho biết: Đến thời điểm này, thành phố Bắc Kạn đã chuẩn bị xong cơ bản các điều kiện để sẵn sàng cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chuẩn bị đủ 52 hòm phiếu cho 52 khu vực bỏ phiếu và 17 hòm phiếu phụ; 35.000 thẻ cử tri/31.633 cử tri của thành phố.

Cùng với tổ chức tập huấn cho cán bộ thực hiện công tác bầu cử, Ủy ban bầu cử thành phố Bắc Kạn đã thường xuyên kiểm tra, giám sát để chỉ đạo, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, đảm bảo mọi điều kiện thuận lợi cho cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Thành phố Bắc Kạn đã xây dựng kế hoạch giải quyết khiếu nại, tố cáo, an ninh trật tự và y tế phục vụ cuộc bầu cử, đồng thời thành lập Ban tiếp công dân và tiếp nhận đơn thư liên quan đến công tác bầu cử.

Công an thành phố Bắc Kạn, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố chủ động triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, sẵn sàng bảo vệ cuộc bầu cử.

Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo sự thống nhất cao trong tổ chức thực hiện công tác bầu cử./.

Phản hồi

Các tin khác