TP Tuyên Quang: Tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND khoá XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 7, HĐND thành phố Tuyên Quang tiếp xúc với cử tri xã Lưỡng Vượng

Các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 7, HĐND thành phố Tuyên Quang tiếp xúc với cử tri xã Lưỡng Vượng

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Tuyên Quang phối hợp với UBND, Ban Thường trực MTTQ xã Lưỡng Vượng tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND TP Tuyên Quang, khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 7 gồm: Bà Trần Thị Hiền, Uỷ viên BTV Thành uỷ; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; bà Phan Thị Hiển, Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lưỡng Vượng; ông Nguyễn  Văn Phú, Trưởng Ban Hành giáo Hội giáo Trường Thi xã An Khang; bà Ngô Thị Kim Thu, Chuyên viên Phòng Tư pháp thành phố Tuyên Quang; bà Lưu Thị Tuyết,  Công chức Văn hóa - Xã hội xã Lưỡng Vượng.

Tại hội nghị, cử tri xã Lưỡng vượng đã được nghe tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên và nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình nếu được  bầu làm đại biểu HĐND thành phố khoá XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cử tri xã Lưỡng Vượng nhất trí và đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, kịp thời phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan chức năng, đồng thời đề xuất các giải pháp xử lý, giải quyết.

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa XXII, bà Trần Thị Hiền, Uỷ viên BTV Thành uỷ; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố đã tiếp thu những ý kiến, nguyện vọng của cử tri, khẳng định nếu trúng cử sẽ thường xuyên quan tâm đến đời sống nhân dân, phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri đến HĐND thành phố và các cơ quan liên quan xem xét giải quyết.

Phản hồi

Các tin khác