Ban bầu cử ĐBQH khóa XV đơn vị số 1 và 2 tỉnh Lào Cai triển khai nhiệm vụ

*Sáng 13/5, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị số 1 tỉnh Lào Cai tổ chức họp triển khai các nội dung, nhiệm vụ chuẩn bị cho công tác bầu cử.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thu Ngọc)

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thu Ngọc)


Đồng chí Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị. 
Dự hội nghị có các thành viên Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV (đơn vị số 1).

Theo Quyết định số 807, ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV (đơn vị số 1 tỉnh Lào Cai), Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV (đơn vị số 1) gồm 15 thành viên; ông Vũ Văn Cài giữ chức vụ Trưởng ban; bà Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Mạc Quốc Thái, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh giữ chức vụ Phó Trưởng ban.

Hội nghị đã quán triệt một số văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; thống nhất nội dung, kế hoạch triển khai công tác của Ban bầu cử đại biểu Quốc hội (đơn vị số 1); phân công nhiệm vụ cho các ủy viên và cán bộ giúp việc Ban bầu cử đại biểu Quốc hội (đơn vị số 1).

Tham gia ý kiến tại hội nghị, các đại biểu đã tham mưu về tổ chức bầu cử trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, có phương án cụ thể về vật tư y tế, nhân lực trong trường hợp khu vực bỏ phiếu nếu có F0; công tác phối hợp giữa địa phương và Trung đoàn 254 (nơi có công dân đang thực hiện cách ly tập trung), chuẩn bị hòm phiếu phụ để tổ chức cho công dân đang thực hiện cách ly đảm bảo thực hiện quyền của các cử tri; công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau thời điểm diễn ra bầu cử; công tác tuyên truyền bầu cử; rà soát, chốt danh sách cử tri tại các địa phương và phương án đảm bảo an toàn phòng dịch khi cử tri trở về từ các tỉnh khác…

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban bầu cử đại biểu Quốc hội (đơn vị số 1) Vũ Văn Cài đề nghị lãnh đạo Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến liên quan đến kế hoạch thời gian, thể thức văn bản để chỉnh sửa kịp thời; đồng thời phối hợp xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, phân công phụ trách địa bàn đối với từng thành viên. Các đồng chí Ủy viên Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV (đơn vị số 1) căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp thực hiện công tác kiểm tra; đảm bảo mọi điều kiện về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để công tác bầu cử diễn ra an toàn, đúng thời gian quy định; đồng thời tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực diễn ra bầu cử.

Trưởng Ban bầu cử đại biểu Quốc hội (đơn vị số 1) nhấn mạnh, các thành viên Ban bầu cử đại biểu Quốc hội (đơn vị số 1) cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật và thành công.

*Sáng 14/5, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV đơn vị số 2 tỉnh Lào Cai họp triển khai nội dung, nhiệm vụ chuẩn bị công tác bầu cử.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Lan Hương)

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Lan Hương)

Đồng chí Hoàng Quốc  Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, Trưởng Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV đơn vị số 2 tỉnh Lào Cai chủ trì cuộc họp.

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội  khóa XV, đơn vị số 2 được thành lập theo Quyết định số 808/QĐUBND ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh Lào Cai, có nhiệm vụ chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong phạm vi các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn và thị xã Sa Pa.

Ban bầu cử có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội của các tổ bầu cử, việc thực hiện các nội dung, công việc, lịch trình, thời gian theo luật định. Theo dõi, kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo an ninh, trật tự; nhận và kiểm tra biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội do các tổ bầu cử gửi đến, báo cáo tình hình tổ chức và tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội theo quy định của Ủy ban bầu cử tỉnh, Hội đồng bầu cử Quốc gia…

Thời gian tới, Ban bầu cử có nhiệm vụ nắm bắt, theo dõi, kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương; họp đánh giá tình hình chung về công tác chuẩn bị cho bầu cử  và trực tiếp dự khai mạc, kiểm tra công tác bầu cử ở một số địa điểm…

Tại cuộc họp, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV đơn vị số 2 đã triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Thành viên Ban bầu cử báo cáo tiến độ các công việc chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội tại địa phương, đơn vị, đồng thời tham mưu nhiều nội dung chuẩn bị công tác bầu cử đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đầy đủ, sớm thực hiện bỏ phiếu bầu cử đảm bảo đúng quy định…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, Trưởng Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV đơn vị số 2 tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: Các địa phương, đơn vị, thành viên Ban bầu cử đại biểu Quốc hội đơn vị số 2 tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các nội dung, kế hoạch công tác chuẩn bị bầu cử đã được triển khai cơ bản đảm bảo tiến độ, nội dung. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị tăng cường các hình thức tuyên truyền về cuộc bầu cử, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV đến đông đảo nhân dân; rà soát lại danh sách cử tri, vận động cử tri đang học tập, lao động ở địa phương có dịch COVID-19 bỏ phiếu bầu cử tại chỗ, không về địa phương; thăm nắm thông tin, xây dựng kế hoạch, xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong thời gian diễn ra bầu cử…/.

Phản hồi

Các tin khác