Bắc Kạn thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền và vận động bầu cử
Cuộc họp của Tiểu ban Thông tin tuyên truyền và vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Bắc Kạn tổ chức ngày 13/5 . (Ảnh: PV)

Cuộc họp của Tiểu ban Thông tin tuyên truyền và vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Bắc Kạn tổ chức ngày 13/5. (Ảnh: PV)

Theo báo cáo tại cuộc họp của Tiểu ban Thông tin tuyên truyền và vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Bắc Kạn tổ chức ngày 13/5, trong thời gian từ ngày 20/4 – 11/5, Tiểu ban đã thành lập 8 Tổ kiểm tra làm việc tại Ủy ban bầu cử (UBBC) các huyện, thành phố và 16 UBBC xã, phường trên địa bàn tỉnh trên cơ sở phối hợp, lồng ghép với lịch giám sát của Thường trực HĐND (đợt 2), lịch kiểm tra của UBBC, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (đợt 1).

Kết quả kiểm tra cho thấy, trong thời gian qua, các địa phương đã thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền và vận động bầu cử đảm bảo đúng quy định và tiến độ theo kế hoạch. Tuy vậy, tỷ lệ cử tri tham gia các hội nghị, cuộc họp để tuyên truyền bầu cử còn ít so với tổng số cử tri của địa phương; một số xã thiếu chủ động trong công tác tuyên truyền trực quan,...

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh, Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền và vận động bầu cử tỉnh Bắc Kạn, yêu cầu các thành viên Tiểu ban tiếp tục thường xuyên nắm công tác chỉ đạo, triển khai hoạt động thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử tại các địa phương được phân công theo dõi.

Ngoài ra, đồng chí Hoàng Thu Trang cũng lưu ý Ủy ban MTTQ các cấp của tỉnh Bắc Kạn cần tiếp tục tổ chức vận động bầu cử cho ứng cử viên đại biểu dân cử theo kế hoạch gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tăng cường thông tin, tuyên truyền bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng; sớm tham mưu việc tổ chức họp báo trước và sau ngày bầu cử, dự kiến cuộc họp báo trước ngày bầu cử sẽ tổ chức ngày 18/5.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc công tác tuyên truyền trực quan. Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn chuẩn bị và tổ chức tốt cầu truyền hình phản ánh không khí bầu cử tại các địa phương trong ngày 23/5 tới đây…/.

Phản hồi

Các tin khác