Kiên Giang đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử
Mô hình Xe tuyên truyền lưu động của Huyện đoàn Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: KN)

Mô hình Xe tuyên truyền lưu động của huyện đoàn Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: KN)

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Kiên Giang, UBND tỉnh Kiên Giang đã thành lập 3 Ban bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và 21 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. UBND các huyện, thành phố đã thành lập 163 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và UBND các xã, phường, thị trấn đã thành lập 1.170 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 với cơ cấu, thành phần và số lượng theo đúng luật định. UBND các xã, phường, thị trấn đã thành lập Tổ bầu cử, 144/144 xã, phường, thị trấn thành lập xong Tổ bầu cử, với 1.768 Tổ, với 1.768 khu vực bỏ phiếu.

Đến nay, Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang đã bàn giao xong danh sách và tóm tắt tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ủy ban bầu cử các cấp để chỉ đạo niêm yết ở 1.768 khu vực bỏ phiều theo luật định. Tổng số cử tri đã niêm yết trên địa bàn tỉnh là 1.185.486 cử tri, việc viết phiểu cử tri đã thực hiện đạt 100%.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của tỉnh Kiên Giang đã tiến hành thực hiện các bước để những người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện việc vận động bầu cử, báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm đại biểu và trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức tiếp nhận chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời có kế hoạch và tạo điều kiện để các ứng cử viên thực hiện việc vận động bầu cử theo đúng nguyên tắc dân chủ - công khai - bình đẳng và đúng pháp luật. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử được Ủy ban bầu cử các cấp chỉ đạo, giải quyết, xử lý kịp thời, đúng quy định.

Tiểu ban tuyên truyền thuộc Ủy ban bầu cử tỉnh đã phối hợp triển khai đồng bộ công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử, đảm bảo tiến độ đề ra, chủ động nắm bắt tình hình, dư luận xã hội về cuộc bầu cử, kịp thời định hướng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thủ địch, cơ hội chính trị chống phá cuộc bầu cử. Công tác tuyên truyền được thưc hiện bằng hình thức phong phú, phù hợp điều kiện thực tế, bằng các pa-nô, áp-phích, bằng-rôn, khẩu hiệu để lắp đặt ở tuyến đường, trục đường trung tâm, các khu đông dân cư. Các huyện, thành phố mở thêm chuyên mục phát thanh về bầu cử, hỏi đáp về mục đích ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử...

Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế phối hợp với Sở Y tế, các ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố của tỉnh đã triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch COVID-19, chuẩn bị các phương án bỏ phiếu đối với các trường hợp phải thực hiện cách ly y tế./.

Phản hồi

Các tin khác