Lai Châu: Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử

Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Hội đồng bầu cử Quốc gia làm việc tại tỉnh Lai Châu.
(Ảnh: baolaichau.vn)

Ngày13/5, Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Hội đồng bầu cử (HĐBC) Quốc gia do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Lai Châu.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Lai Châu, đến nay công tác chuẩn bị bầu cử đã cơ bản hoàn tất, UBND tỉnh, UBBC tỉnh, Sở Nội vụ đã ban hành trên 100 văn bản tổ chức triển khai thực hiện. Tỉnh Lai Châu đã thành lập 115 Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử; 115 UBBC các cấp; 2 Ban bầu cử Quốc hội, 13 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh; 58 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; 570 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã; 345 tiểu ban giúp việc UBBC các cấp; 115 tổ giúp việc UBBC các cấp; 867 tổ bầu cử đảm bảo theo kế hoạch và thành phần quy định.

Đặc biệt, công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu qua ba lần hiệp thương được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, đúng thành phần, số lượng, tiến độ và đảm bảo số dư theo quy định. Đã lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử trong đó: 4 đại biểu Quốc hội được bầu tại địa phương với danh sách 8 người ứng cử; 50 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu trong 83 người ứng cử; 259 đại biểu HĐND cấp huyện được bầu với danh sách 428 người ứng cử; 2.210 đại biểu HĐND cấp xã được bầu với danh sách 3.745 người.

UBBC các cấp đã chỉ đạo việc lập và niêm yết danh sách cử tri đảm bảo đúng thời hạn, phân loại cử tri được quyền bầu cử và các trường hợp không được tham gia bỏ phiếu. Đến ngày 30/4/2021, trên địa bàn tỉnh có tổng số 274.272 cử tri. Việc niêm yết danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử theo đơn vị bầu cử được thực hiện đảm bảo tiến độ thời gian, đúng quy định của pháp luật. Ban Thường trực Ủy ban  Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì tổ chức hội nghị để người ứng cử tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

Đến nay, các đơn vị trong tỉnh tuyên truyền 1.320 băng zôn, 287 pano, 2.130 cờ đuôi nheo, 16.800 cờ Đảng, cờ Tổ Quốc, 160 chiếc cờ vòng inox, 8 bảng điện tử; tiến hành 192 lượt xe thông tin lưu động; lồng ghép tuyên truyền 108 đợt trong các hoạt động đưa thông tin về cơ sở; UBBC các cấp đã tiến hành in ấn, cấp phát các tài liệu, hòm phiếu, con dấu và các trang thiết bị, vật dụng liên quan đến công tác bầu cử cho các đơn vị, địa phương. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh biên giới, phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh ổn định.

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Đình Khang ghi nhận, biểu dương những kết quả UBBC tỉnh đạt được trong công tác bầu cử. Đồng thời đề nghị, tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia, Thủ tướng Chính phủ về công tác bầu cử; tổ chức để người ứng cử gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, thực hiện vận động bầu cử đảm bảo công bằng, đúng pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm; nắm chắc tình hình nhân dân để kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh; rà soát nắm chắc tình hình, hướng dẫn học sinh, sinh viên đăng ký nơi bỏ phiếu để đảm bảo quyền và nghĩa vụ công dân.

Phản hồi

Các tin khác