Điều chỉnh số lượng và danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH khóa XV tại đơn vị bầu cử số 10 TP Hà Nội

Nghị quyết số 688/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc điều chỉnh số ứng cử viên và danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 10 thành phố Hà Nội

Theo đó, căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG ngày 27/4/2021 công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước; Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xét đề nghị của Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội và đề nghị của Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng bầu cử quốc gia quyết nghị điều chỉnh số lượng và danh sách ứng cử viên tại Đơn vị bầu cử số 10 thành phố Hà Nội. Cụ thể:

Đơn vị bầu cử số 10 thành phố Hà Nội gồm các huyện Mê Linh và Sóc Sơn.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 02 người

Số người ứng cử: 03 người

Như vậy, những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Đơn vị bầu cử số 10 thành phố Hà Nội gồm: ông Phan Huy Cương – Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán Tòa hình sự, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; ông Hoàng Văn Cường – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân, Chủ tịch Hội khoa học kinh tế Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa XIV; ông Nguyễn Anh Trí – Chủ tịch hội đồng cố vấn chuyên môn Bệnh viện đa khoa MEDLATEC, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội huyết học và truyền máu Việt Nam, Chủ tịch Hội Tam máu bẩm sinh Việt Nam, Hội viên Hội nhạc sỹ Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Theo Nghị quyết này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban bầu cử, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội có trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Trước đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng đã ban hành Nghị quyết số 687/NQ-HĐBCQG về việc rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn – Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV ra khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Hà Nội./.

Phản hồi

Các tin khác