TP Hồ Chí Minh sẵn sàng các phương án bầu cử trong tình hình dịch bệnh phức tạp

Công tác tuyên truyền, cổ động được Thành phố triển khai tích cực.

Theo Trưởng tiểu ban Hành chính - Tổng hợp Ủy ban Bầu cử Thành phố Tăng Hữu Phong, tính đến ngày 18/5, Ủy ban bầu cử Thành phố đã tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử theo đúng kế hoạch, triển khai thực hiện tốt, đồng bộ nội dung và tiến độ công việc theo đúng trình tự quy định. Đồng thời, đẩy mạnh đôn đốc thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo diễn biến thực tế, đảm bảo quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử theo chỉ đạo của Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Đến nay, đã tổ chức được 79/97 hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ giữa những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV với cử tri tại các đơn vị bầu cử để vận động bầu cử, có 11.849 cử tri tham dự, bình quân 150 cử tri/hội nghị, có 948 lượt cử tri tham gia phát biểu ý kiến.

Đối với HĐND TP có 32 đơn vị bầu cử với 158 ứng cử viên, đến nay, đã tổ chức được 136/164 hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ giữa những người ứng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri tại các đơn vị bầu cử để vận động bầu cử, có 16.329 cử tri tham dự, bình quân 120 cử tri/hội nghị, có 1.768 lượt cử tri tham gia phát biểu ý kiến.

Đối với các hội nghị mạn đàm tiểu sử ứng cử viên ĐBQH khóa XV và HĐND khóa X, đến hết ngày 16/5, đã tổ chức 2.317 cuộc, với 81.095 người tham dự, có 9.268 lượt ý kiến.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng đã tổ chức tốt diễn tập vận hành sử dụng thử nghiệm phần mềm hỗ trợ công tác bầu cử đợt 3, rút kinh nghiệm để chuẩn bị hội nghị trực tuyến, trang thiết bị phục vụ vận hành phần mềm hỗ trợ bầu cử, công tác nhập số liệu và tổng hợp báo cáo từ các phường, xã, thị trấn đảm bảo cho việc vận hành chính thức vào ngày bầu cử. 

Các hoạt động tuyên truyền cổ động cho công tác bầu cử được diễn ra sôi động, thu hút nhiều tầng lớp Nhân dân, tạo không khí phấn khởi, nhằm góp phần cho cuộc bầu cử sắp tới được diễn ra thành công tốt đẹp.

Trong tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay, để công tác bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định, Thành phố cũng đang đặc biệt chú trọng tới công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố Nguyễn Thị Lệ trong cuộc họp chiều 18/5 đã đề nghị UBND phường, xã, thị trấn trên toàn Thành phố cần hoàn thiện lập danh sách cử tri; xây dựng kế hoạch, lịch trình bỏ phiếu để chủ động điều tiết phân chia thời gian bỏ phiếu. Đồng thời, thông báo rộng rãi đến cử tri, vận động Nhân dân đi bỏ phiếu đúng thời gian quy định và lịch trình thông báo nhằm bảo đảm tại cùng một thời điểm trong ngày bầu cử không tập trung quá đông người ở phòng bỏ phiếu.

Hiện, TP Hồ Chí Minh đã có phương án bỏ phiếu trong điều kiện phòng chống, dịch COVID-19 với phương án cụ thể cho 4 tình huống. Với tinh thần không lơ là, không chủ quan, đồng chí Nguyễn Thị Lệ yêu cầu Sở Y tế Thành phố bám sát tình hình, có giải pháp để công tác bầu cử đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. Các khu vực bỏ phiếu cần trang bị đầy đủ, có dự phòng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay, kịp thời phục vụ cử tri đến bỏ phiếu. 

Bên cạnh đó, các địa phương cần đẩy mạnh và triển khai nhiều hình thức tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Được biết, đến nay, toàn Thành phố có hơn 5,4 triệu cử tri, trong đó có hơn 2,8 triệu cử tri nữ, (tỷ lệ 53,01%), với 3.092 Tổ bầu cử được thành lập. Thành phố đã công bố 616 đơn vị bầu cử. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được thực hiện có trọng tâm, bám sát yêu cầu, nội dung tuyên truyền, hình thức đa dạng, phong phú, tận dụng được điểm mạnh của công nghệ 4.0 trong thời đại kỹ thuật số, nhanh chóng tạo được sự lan tỏa tích cực đến cử tri./.

Phản hồi

Các tin khác