Cần đảm bảo tỷ lệ nữ trong bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân
Ảnh minh họa. Nguồn: TL

(Ảnh minh họa của: TL)

Liên quan đến việc đảm bảo tỷ lệ nữ trong bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân (HĐND), đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết: Việc đảm bảo tỷ lệ phụ nữ trong các cơ quan dân cử không chỉ đáp ứng yêu cầu về cơ cấu đại biểu mà sẽ đảm bảo cho việc tham gia quyết định các chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, các vấn đề xã hội... Để đảm bảo tỷ lệ nữ trong bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, theo tôi cần thực hiện tốt các nội dung sau:

Thứ nhất, cần định hướng rõ ràng về chủ trương bình đẳng giới trong quá trình tổ chức bầu cử. Quán triệt và nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị trong giới thiệu người ra ứng cử về bình đẳng giới (từ khâu dự kiến đến khâu bầu cử). Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND các cấp trong quá trình dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử cần quán triệt sâu sắc chủ trương bình đẳng giới. Theo đó, các cơ quan, đơn vị được dự kiến phân bổ người ứng cử phải là những nơi có điều kiện để có thể giới thiệu người ứng cử là nữ. Bảo đảm cân bằng về giới khi phân bổ số lượng các ứng cử viên, các ứng cử viên nữ không “gánh” quá nhiều cơ cấu. Trong quá trình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, đơn vị cần có sự thống nhất cao về số lượng, chất lượng người được giới thiệu ứng cử.Việc giới thiệu phải bình đẳng như nhau, có vị trí chức danh tương đương nhau.

Thứ hai, trong quá trình hiệp thương, Ủy ban MTTQ các cấp phải quán triệt sâu sắc chủ trương bình đẳng giới, bảo đảm những phụ nữ đủ tiêu chuẩn đều được xem xét đưa vào danh sách chính thức ứng cử. Bên cạnh đó, trong quá trình vận động bầu cử, các cơ quan truyền thông cần có sự bình đẳng trong tuyên truyền, vận động giữa người ứng cử là nữ với người ứng cử là nam. Việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử cũng phải tiến hành bình đẳng, không có sự phân biệt đối xử với người ứng cử là nữ; đối với người ứng cử, chị em phải hết sức tự tin, tuyệt đối không bao giờ tự cho rằng mình chỉ là “đệm” cho người khác, dẫn đến buông xuôi, làm cho qua chuyện, mà phải quyết tâm khẳng định mình và thuyết phục cử tri.

Thứ ba, trong quá trình bầu cử, cần tuyệt đối tránh tình trạng bầu hộ, bầu thay. Qua theo dõi các cuộc bầu cử gần đây cho thấy cá biệt còn có việc bầu hộ, bầu thay ảnh hưởng không tốt đến kết quả bầu cử, đặc biệt không có lợi cho người ứng cử là nữ. Một quan niệm khá phổ biến ở nông thôn, đó là “việc nhà là của phụ nữ, việc xã hội là của đàn ông”.

Vì thế, trong bầu cử ở một số địa phương, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, người đi bầu hộ, bầu thay (nếu có) chủ yếu là nam giới; tư tưởng “trọng nam, khinh nữ” đã ảnh hưởng, chi phối đến việc bỏ phiếu.Vì vậy, cần vận động đông đảo các nữ cử tri đi bầu cử, đồng thời giám sát chặt chẽ tiến trình bầu cử, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng bầu hộ, bầu thay.

Phản hồi

Các tin khác